Balíky licencovaných školení STELLANTIS pre dodávateľov na rok 2022

ABP Management, siedmy rok hrdý partner STELLANTIS v oblasti školení a auditov dodávateľov pre celý svet, ponúka dodávateľom všetky licencované školenia tohto zákazníka:

Každé zo školení je jedinečné a pokrýva iné potreby dodávateľa, ktorý spolupracuje so zákazníkom STELLANTIS. S cieľom lepšie sprístupniť tieto školenia dodávateľom automobilového priemyslu, ABP Management ponúka v roku 2022 zvýhodnené balíky týchto licencovaných školení.

Zvýhodnené ceny školení pre nových/existujúcich dodávateľov STELLANTIS, ktorí chcú preškoliť rôzne tímy na požiadavky zákazníka:

  • zľava -10% na všetky služby v prípade objednania akýchkoľvek 3 školení
  • zľava -15% na všetky služby v prípade objednania akýchkoľvek 4 školení
  • zľava -20% na všetky služby v prípade objednania akýchkoľvek 5 a viac školení

Podmienky:

  • Všetci účastníci sú z rovnakého závodu dodávateľa (1 COFOR)
  • Zľava bude uplatnená vo faktúre za posledné objednané školenie (celková kumulatívna zľava za všetky školenia).
  • Ponuka je platná pre všetky otvorené školenia organizované počas roka 2022 online alebo  prezenčne.