STAŇTE SA ČLENOM

VYUŽITE VŠETKY VÝHODY PRE DLHODOBÉ NAPREDOVANIE S ABP-MANAGEMENT

A

Členstvo ABP Management

Výber partnera pre rozvoj ľudských zdrojov a procesov je pre výrobné i nevýrobné organizácie strategické rozhodnutie. Každá takáto spolupráca musí byť postavená na vzájomnej dôvere a vysokej pridanej hodnote prijatých služieb, aby dlhodobo prinášala želané zlepšenia.

ABP Management, ako globálny poskytovateľ školení a expertných služieb pre automobilový priemysel s 600 zákazníkmi v 30 krajinách sveta na 3 kontinentoch, prináša svojim zákazníkom možnosť stať sa členom ABP Management a profitovať tak dlhodobo zo zvýhodnených cien školení.

DEFINÍCIA ČLENSTVA

1. Členstvo ABP Management je ponúkané výlučne organizáciám (t.j. nie jednotlivcom), pôsobiacim najmä v automobilovom priemysle, s víziou rozvoja dlhodobej spolupráce a možnosťou redukovať náklady na vzdelávanie.

2. Cieľom Členstva je podpora spolupráce zákazníka a ABP Management vďaka nižšej cene školení a služieb a efektívnejšie plánovanie školení na celé plánovacie obdobie (najčastejšie dvanásť po sebe idúcich mesiacov).PODMIENKY ČLENSTVA

1. Výhodná členská cena môže byť vuyžitá len pre limitovaný počet zamestnancov organizácie a pre všetky štandartné typy tréningov (otvorené/zatvorené), vrátane licensovaných modulov.

2. Členské ceny sú aplikovateľné len pre novo objednané služby a nie sú aplikovateľné pre služby, ktoré už boli objednané (aj keď dodanie je ešte v budúcnosti).

3. Miery členstva nie sú aplikovateľné na špeciálne služby (napr. expertné misie …)

4. Na využitie miery členstva, organizácia naznačuje tento fakt v momente kedy sa zamestnanci prihlásia k tréningom.

Ročná miera členstva pre všetkých žiadateľov v roku 2018 bola 740 EUR, bez DPH.

PRAVIDLÁ ČLENSTVA

1. Členstvo sa vzťahuje na jednu organizáciu (definovanú jedinečným DUNs Number, IČO, SIRET, …) a je neprenosné.

2. Nárok na využívanie „členských cien“ pri jednotlivých školeniach, má zákazník po zaplatení členského príspevku a platí od ďalšieho dňa po jeho prijatí.

3. Členstvo môže vzniknúť kedykoľvek počas kalendárneho roka a je platné dvanásť po sebe idúcich mesiacov. Organizácia obdrží od ABP Management potvrdenie o platnosti členstva s informáciou o jeho platnosti.

4. Tri mesiace pred uplynutím ročného členstva dostane organizácia informáciu o možnosti jeho predĺženia. Pri predĺžení členstva na ďalší rok má organizácia automaticky nárok na zľavu 20% z aktuálneho ročného príspevku. Organizácia má taktiež možnosť vybrať si „automatické predĺženie“ členstva.ODCHOD Z ČLENSTVA

1. Akýkoľvek člen, môže zrušiť svoje členstvo zaslaním písomného oznamu s daným úmyslom na mail office@abp-management.com.

2. V takomto prípade, člen nemá nárok na vrátenie členského poplatku.

APPLY FOR MEMBERSHIP