STAŇTE SA ČLENOM

VYUŽITE VŠETKY VÝHODY PRE DLHODOBÉ NAPREDOVANIE S ABP-MANAGEMENT

A

Členstvo ABP Management

Výber partnera pre rozvoj ľudských zdrojov a procesov je pre výrobné i nevýrobné organizácie strategické rozhodnutie. Každá takáto spolupráca musí byť postavená na vzájomnej dôvere a vysokej pridanej hodnote prijatých služieb, aby dlhodobo prinášala želané zlepšenia.

ABP Management, ako globálny poskytovateľ školení a expertných služieb pre automobilový priemysel s 600 zákazníkmi v 30 krajinách sveta na 3 kontinentoch, prináša svojim zákazníkom možnosť stať sa členom ABP Management a profitovať tak dlhodobo zo zvýhodnených cien školení.

DEFINÍCIA ČLENSTVA

1. Členstvo ABP Management je ponúkané výlučne organizáciám (t.j. nie jednotlivcom), pôsobiacim najmä v automobilovom priemysle, s víziou rozvoja dlhodobej spolupráce a možnosťou redukovať náklady na vzdelávanie.

2. Cieľom Členstva je podpora spolupráce zákazníka a ABP Management vďaka nižšej cene školení a služieb a efektívnejšie plánovanie školení na celé plánovacie obdobie (najčastejšie dvanásť po sebe idúcich mesiacov).PODMIENKY ČLENSTVA

1. Využitie členských cien sa vzťahuje na neobmedzený počet interných i externých zamestnancov organizácie, na všetky typy školení (otvorené/uzatvorené školenia) a bez ohľadu na miesto organizácie školenia, vrátane licencovaných školení.

2. Členské ceny nie je možné využiť na školenia a služby, ktoré boli dohodnuté pred zaplatením členského poplatku.

3. Na expertné služby (podporné misie, umiestnenie dočasných zdrojov, …) sa neaplikujú členské ceny.

4. Pre aplikáciu členských cien uvedie Organizácia na Registračnom formulári školenia, že ide žiada o ich aplikáciu.

Ročná cena členstva pre všetkých zákazníkov pre rok 2020 je vo výške 740 EUR, bez DPH.

PRAVIDLÁ ČLENSTVA

1. Členstvo sa vzťahuje na jednu organizáciu (definovanú jedinečným DUNs Number, IČO, SIRET, …) a je neprenosné.

2. Nárok na využívanie „členských cien“ pri jednotlivých školeniach, má zákazník po zaplatení členského príspevku a platí od ďalšieho dňa po jeho prijatí.

3. Členstvo môže vzniknúť kedykoľvek počas kalendárneho roka a je platné dvanásť po sebe idúcich mesiacov. Organizácia obdrží od ABP Management potvrdenie o platnosti členstva s informáciou o jeho platnosti.

4. Tri mesiace pred uplynutím ročného členstva dostane organizácia informáciu o možnosti jeho predĺženia. Pri predĺžení členstva na ďalší rok má organizácia automaticky nárok na zľavu 20% z aktuálneho ročného príspevku. Organizácia má taktiež možnosť vybrať si „automatické predĺženie“ členstva.ODCHOD Z ČLENSTVA

1. Zákazník môže kedykoľvek v priebehu roka, respektíve v priebehu trvania ročného paušálu, zrušiť svoje členstvo. Môže tak urobiť zaslaním mailu na adresu office@abp-management.com.

2. Odstupujúci člen nemá nárok na návrat členského príspevku.

Požiadať o členstvo