CSR-10

Štandardy vývoja produktu dodávateľa STELLANTIS

Nové školenie zamerané na projektový tím dodávateľa, ktorý vyvíja produkt a proces pre zákazníka STELLANTIS. Školiteľ ozrejmí účastníkom všetky štandardy zákazníka, ktoré musí dodávateľ poznať a rešpektovať
od Technických špecifikácií po Sériový PCP. Praktická 3 hodinová prípadová štúdia na konci školenia
exemplifikuje všetky prezentované štandardy na reálnom príklade.

Vaše potreby sú:

 • Vyvinúť robustné riešenie produktu, ktorý bude spĺňať špecifikácie zákazníka
 • Pochopiť všetky štandardy zákazníka, ktoré sa týkajú vývoja produktu
 • Vykonať robustnú analýzu vyrobiteľnosti a definovať variabilné a stabilné charakteristiky v procese
 • Používať portál b2b pre nájdenie špecifikácií, aplikácie PLM, DocInfo Groupe a iné dôležité aplikácie
 • Pripraviť robustný plán kontroly dielu pre aplikáciu v sériovej výrobe
 • Aplikovať všetky získané informácie na prípadovej štúdii

Cieľová skupina:

 • Projektový manažér
 • Inžinieri vývoja (R &D)
 • Procesní špecialisti
 • Projektová kvalita
 • Tím z fázy RFQ
 • Sériová kvalita

Obsah školenia:

 • Predstavenie skupiny STELLANTIS
 • Proces vývoja vozidla zo strany STELLANTIS
 • Technické špecifikácie STELLANTIS / odpoveď dodávateľa
 • Analýza rizík-tvorba P E D / PMR, príprava robustnej projektovej DMFEA a PFMEA, integrácia akcií do riešenia produktu/procesu
 • Zoznam CTF-prvá analýza, rozporovanie CTF, príprava finálneho Zoznamu CTF, priorita zhody CTF, určenie stabilných a variabilných CTF
 • DVP &R (PV/PIV)-plán a vykonávanie testov overenia dizajnu
 • PCP (Štandard kontroly dielu)-pridávanie kontrol CS /CSE do PCP, vizualizácia kontrolných bodov, referenčný systém, frekvencia kontrol, záväzok na zhodu a spôsobilosť CS/CSE v procese
 • RCM (námerový protokol)
 • Dokumenty APQP, platforma PLM
 • Prípadová štúdia (3 hodiny)
 • Záverečný test

Trvanie: 2 dni