VYBERTE SI ŠKOLENIE

ABP Management Vám prináša najširšiu ponuku špecifických školení pre automobilový priemysel so zameraním na kľúčové procesy výrobného podniku v tomto odvetví. Každý modul obsahuje množstvo prípadových štúdií, ktoré pomôžu účastníkom aplikovať získané vedomosti už počas samotného školenia.

Zaručenie kvality

 • QUA-01Zaručenie kvality v automobilovom priemysle
 • QUA-02Norma IATF 16 949:2016 (awareness)
 • QUA-03Interný audítor IATF 16 949:2016
 • QUA-04Nástroje kvality pre interných audítorov v automobilovom priemysle
 • QUA-05Zaručenie kvality na projektoch automobilového priemyslu
 • QUA-06Zaručenie kvality v sériovej výrobe a riadenie reklamácií zákazníka
 • QUA-07Zaručenie kvality nakupovaných dielov (SQA)
 • QUA-08FMEA (podľa VDA/AIAG 2019)
 • QUA-09Reverzná FMEA
 • QUA-10A3 REPORT-riešenie/vizualizácia problémov (benchmark TOYOTA, STELLANTIS, …)
 • QUA-11Metódy a nástroje riešenia problémov
 • QUA-12Viacvrstevné procesné audity (LPA)
 • QUA-13Štatistická kontrola procesu (SPC) & jej efektívna aplikácia
 • QUA-14Spôsobilosť meracieho systému (MSA) & jej efektívna aplikácia
 • QUA-15Technická čistota podľa VDA 19.1/VDA 19.2
 • QUA-16Kapacitný audit (R@R, PCAT, 2-TP, …) – príprava a realizácia