CSR-09

STELLANTIS MRS – audity NSA, PPQ, MPA (verzia 7, september 2023)

Od roku 2023 zákazník STELLANTIS harmonizoval MRS – nástroj auditov NSA, PPQ a MPA ako náhradu za nástroj QIP (NSA, PCPA a QSB+). ABP Management, oficiálne schválený partner STELLANTIS pre túto službu, prináša dodávateľom praktické školenie s cieľom ozrejmiť všetky očakávania STELLANTIS v nástroji MRS, proces auditovania, príklady „best practice“ na každú oblast či tipy auditora. Okrem školenia ponúka ABP Management aj prípravu na NSA a MPA audity priamo vo Vašom závode.

Your needs are:

 • Zvýšiť úroveň zaručenia kvality vo Vašom závode pri rešpektovaní požiadaviek STELLANTIS na úroveň systému zaručenia kvality
 • Byť novým dodávateľským závodom pre STELLANTIS
 • Pochopiť všetky požiadavky MRS a byť schopný porovnať interné procesy a požiadavky zákazníkov
 • Efektívne vykonať samohodnotenie NSA, PPQ a MPA, identifikovať možnosti na zlepšenie a robustný akčný plán
 • Získať od školiteľa praktické rady pre vykonanie auditu
 • Byť certifikovaný STELLANTIS pre toto školenie

Cieľová skupina:

 • Manažér kvality
 • Systémová kvalita
 • Interní audítori
 • Inžinieri kvality
 • Logistika
 • Výroba
 • Všetky strany zainteresované v realizácii NSA, PPQ, MPA

Training Content:

 • Požiadavky STELLANTIS na používanie MRS pre audity a samohodnotenia, aplikácia SPOT
 • Používanie a pravidlá nástroja MRS – praktické ukážky prípravy auditu NSA, PPQ a MPA 1/MPA 2
 • Proces prípravy auditu/samohodnotenia, agenda, zainteresované strany
 • Vysvetlenie všetkých požiadaviek auditov STELLANTIS NSA, PPQ a MPA 1/MPA 2 v 15 oblastiach:
  • Systém kvality na úrovni závodu
  • Systém kvality na úrovni skupiny
  • Riadenie rýchlych reakcií (“fast response”)
  • Kontrola zhody produktu a procesu
  • Začatie výroby & poka-yoke
  • Garančná kvalita
  • Štandardizácia práce
  • Riadenie nezhodných dielov
  • Redukcia rizík
  • Zmenové riadenie
  • Údržba
  • Riadenie toku materiálu a výroby
  • Interná logistika
  • Externá logistika
  • Viacvrstevné procesné audity (LPA)
 • Príklady z praxe pre splnenie požiadaviek
 • Celkové vyhodnotenie auditu a riadenie akčných plánov

Trvanie: 2 dni