CSR-09

STELLANTIS QIP 4.2 – QSB+, NSA, PCPA (nové)

Nástroj QIP zákazníka STELLANTIS je používaný na vykonávanie auditov/samohodnotení NSA, PCPA a certifikačného auditu QSB+. ABP Management, ako oficiálne schválený partner STELLANTIS pre túto službu prináša dodávateľom praktické školenie s cieľom ozrejmiť všetky očakávania STELLANTIS v nástroji QIP, proces auditovania, príklady „best practice“ na každú oblasť či tipy a triky auditora. Okrem školenia ponúka ABP Management aj prípravu na NSA a QSB+ audity priamo vo Vašom závode.

Vaše potreby sú:

 • Zvýšiť úroveň zaručenia kvality vo Vašom závode pri rešpektovaní požiadaviek STELLANTIS na úroveň systému zaručenia kvality
 • Byť novým dodávateľským závodom pre STELLANTIS
 • Pochopiť všetky požiadavky QIP a byť schopný porovnať interné procesy a požiadavky zákazníkov
 • Efektívne vykonať samohodnotenie QSB+, identifikovať možnosti na zlepšenie a robustný akčný plán
 • Získať od školiteľa praktické rady pre vykonanie auditu

Cieľová skupina:

 • Systémová kvalita
 • Inžinieri kvality
 • Logistika
 • Vedenie závodu
 • Výroba
 • Všetky strany zainteresované vrealizácii QSB+, NSA a PCPA

Obsah školenia:

 • Požiadavky STELLANTIS na používanie QIP 4 pre audity a samohodnotenia, aplikácia SPOT
 • Používanie a pravidlá nástroja QIP – praktické ukážky
 • Proces prípravy auditu/samohodnotenia, agenda, zainteresované strany
 • Vysvetlenie všetkých 61 požiadaviek STELLANTIS v oblastiach:
  • Vedenie a stratégia 
  • Reaktivita
  • Kontrola nezhodných dielov
  • Verifikácia predchádzaniu chýb
  • Štandardizácia práce
  • Viacvrstevné audity (LPA) & riadenie zručností
  • Riadenie rizík
  • Zmenové riadenie
  • Údržba
  • Výroba & Riadenie toku materiálu
  • Externá logistika
  • Kontrola produktu a procesu
 • Príklady z praxe pre splnenie požiadaviek
 • Celkové vyhodnotenie auditu a riadenie akčných plánov

Trvanie: 2 dni

Otvorené školenie: 420 EUR/deň/účastník. Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.