Novinky

 

5.5.2021

Nová verzia školenia Logistické štandardy STELLANTIS Dodávky dielov načas a v požadovaných množstvách od dodávateľov je jedným z hlavných predpokladov k tomu, aby STELLANTIS naplnil...

 

4.5.2021

Nová verzia školenia CSR-03 Zaručenie kvality dodávateľov STELLANTIS STELLANTIS & ABP Management prinášajú dodávateľom automobilového priemyslu novú verziu licencovaného školenia  CSR-03...

 

20.4.2020

VŠETKY ŠKOLENIA DISPONIBILNÉ ON-LINE Naše životy sa za posledné týždne výrazne zmenili. ABP Management reaguje na situáciu okolo pandémie choroby COVID-19 a od...

Najbližšie školenia

 

22.9.2021

Požiadavky APQP/PPAP Jaguar Land Rover

Bratislava

 

22.9.2021

Sériová logistika

Bratislava

 

23.9.2021

Projektové riadenie v automobilovom priemysle

Bratislava

Ponuka školení

ABP Management Vám prináša najširšiu ponuku špecifických školení pre automobilový priemysel so zameraním na kľúčové procesy výrobného podniku v tomto odvetví. Každý modul obsahuje množstvo prípadových štúdií, ktoré pomôžu účastníkom aplikovať získané vedomosti už počas samotného školenia.

VÍZIA SPOLOČNOSTI

„Líderská spoločnosť v rámci regiónu, ktorá poskytuje svojim zákazníkom najmä v automobilovom priemysle školenia, koučing a expertné služby na najvyššej úrovni s cieľom pomôcť im zvýšiť efektivitu a rozvíjať procesy i ľudí.“

Dipl. Ing. Michal Matúšek, PhD., MBA

Managing Partner

"Misiou spoločnosti ABP Management je poskytovať svojim zákazníkom špecifické služby na najvyššej úrovni, ktoré odrážajú reálne potreby výrobných a nevýrobných organizácií. Obzvlášť sa zameriavame na výrobné závody dodávateľov automobilového priemyslu úrovne Tier-1 a Tier-2, kde sú požiadavky zákazníkov na úroveň zaručenia kvality či fungovania organizácie najvyššie.

Cieľom širokej ponuky služieb v oblastiach ako projektové riadenie, zaručenie kvality, zlepšenie spolupráce so zákazníkom i s dodávateľmi, logistika, vývoj, výroba či manažérske zručnosti je komplexne pokryť hlavné potreby organizácií na rozvoj procesov a ľudských zdrojov.

Okrem špecifických znalostí konzultanta dbáme na pedagogické zručnosti našich školiteľov a koučov tak, aby boli ich znalosti a skúsenosti vhodne prenesené do procesov zákazníka.

Za posledných päť rokov naši interní zamestnanci spolupracovali s viac ako 150 organizáciami na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Rusku, Chorvátsku, Slovinsku, Španielsku či Južnej Kórei v oblastiach ako je školenie, koučing či audit. Vďaka tomu chápeme problémy a potreby našich zákazníkov a tomu prispôsobujeme i našu ponuku spolupráce.

Vďaka znalostiam a skúsenostiam našich konzultantov dostane každý náš zákazník nielen teoretické poznatky, ale najmä praktické „best practice“ pre vybrané témy cez príklady, prípadové štúdie či workshopy. Naše pracovné postupy a materiály sú neustále zlepšované a inovované, aby boli neustále „benchmark“ na trhu služieb v danej oblasti."

100

špecifických školení a služieb

10 000 +

preškolených špecialistov automobilového priemyslu

600 +

zákazníkov v 30 krajinách sveta