Novinky

 

22.5.2023

Kombinované školenie/workshop na nástroj MRS (audity NSA, PPQ a MPA) zákazníka STELLANTIS V januári 2023 harmonizoval STELLANTIS svoje požiadavky na audity nových dodávateľov (NSA), procesných auditov projektu (PPQ)...

 

30.3.2023

PODPORA NA PROJEKTOCH STELLANTIS Počas posledných piatich rokov podporil ABP Management takmer 1.000 dodávateľov automobilového priemyslu na ich projektoch so...

 

Nová verzia licencovaného školenia CSR-03 Zaručenie kvality dodávateľov STELLANTIS v5/2023 Na konci marca 2023 bude pre dodávateľov automobilového priemyslu k dispozícii nová verzia 5 licencovaného školenia CSR-03...

Najbližšie školenia

 

18.6.2024

CSR-02 Harmonizované požiadavky APQP/PPAP STELLANTIS (opcia 1)

ONLINE EURÓPA & MAGHREB

 

18.6.2024

Zaručenie kvality na projektoch STELLANTIS v6/2024

ONLINE BRAZÍLIA, ARGENTÍNA

 

18.6.2024

Zaručenie kvality na projektoch STELLANTIS v6/2024

ONLINE BRAZÍLIA, ARGENTÍNA

Ponuka školení

ABP Management Vám prináša najširšiu ponuku špecifických školení pre automobilový priemysel so zameraním na kľúčové procesy výrobného podniku v tomto odvetví. Každý modul obsahuje množstvo prípadových štúdií, ktoré pomôžu účastníkom aplikovať získané vedomosti už počas samotného školenia.

VÍZIA SPOLOČNOSTI

„Líderská spoločnosť v rámci regiónu, ktorá poskytuje svojim zákazníkom najmä v automobilovom priemysle školenia, koučing a expertné služby na najvyššej úrovni s cieľom pomôcť im zvýšiť efektivitu a rozvíjať procesy i ľudí.“

Dipl. Ing. Michal Matúšek, PhD., MBA

Managing Partner

"Misiou spoločnosti ABP Management je poskytovať svojim zákazníkom špecifické služby na najvyššej úrovni, ktoré odrážajú reálne potreby výrobných a nevýrobných organizácií. Obzvlášť sa zameriavame na výrobné závody dodávateľov automobilového priemyslu úrovne Tier-1 a Tier-2, kde sú požiadavky zákazníkov na úroveň zaručenia kvality či fungovania organizácie najvyššie.

Cieľom širokej ponuky služieb v oblastiach ako projektové riadenie, zaručenie kvality, zlepšenie spolupráce so zákazníkom i s dodávateľmi, logistika, vývoj, výroba či manažérske zručnosti je komplexne pokryť hlavné potreby organizácií na rozvoj procesov a ľudských zdrojov.

Okrem špecifických znalostí konzultanta dbáme na pedagogické zručnosti našich školiteľov a koučov tak, aby boli ich znalosti a skúsenosti vhodne prenesené do procesov zákazníka.

Za posledných päť rokov naši interní zamestnanci spolupracovali s viac ako 150 organizáciami na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Rusku, Chorvátsku, Slovinsku, Španielsku či Južnej Kórei v oblastiach ako je školenie, koučing či audit. Vďaka tomu chápeme problémy a potreby našich zákazníkov a tomu prispôsobujeme i našu ponuku spolupráce.

Vďaka znalostiam a skúsenostiam našich konzultantov dostane každý náš zákazník nielen teoretické poznatky, ale najmä praktické „best practice“ pre vybrané témy cez príklady, prípadové štúdie či workshopy. Naše pracovné postupy a materiály sú neustále zlepšované a inovované, aby boli neustále „benchmark“ na trhu služieb v danej oblasti."

100

špecifických školení a služieb

10 000 +

preškolených špecialistov automobilového priemyslu

600 +

zákazníkov v 30 krajinách sveta