LOG-02

Logistické štandardy STELLANTIS (ex-PSA) v8/2024

Nové licencované školenie zákazníka STELLANTIS vyvinuté v spolupráci STELLANTIS-ABP Management, ktoré ozrejmuje dodávateľom logistické požiadavky zákazníka STELLANTIS a na konkrétnych príkladoch ilustruje ich aplikáciu v praxi. ABP Management, ako exkluzívny partner STELLANTIS pre toto školenie, organizuje počas roka viacero otvorených školení v rámci celého sveta.
Podmienkou získania certifikátu vydaného STELLANTIS – ABP Management je získanie 60% hodnotenia zo záverečného testu.

Vaše potreby sú:

 • Nastaviť interné logistické procesy s cieľom splniť požiadavky zákazníka STELLANTIS
 • Pracovať správne s portálom b2b STELLANTIS pre logistické procesy
 • Pripraviť logistickú ponuku pre STELLANTIS v dokumente FCLA
 • Zaručiť dostatok obalov STELLANTIS/Gefbox-ov v závode
 • Efektívne riadiť MAF
 • Plánovať výrobu podľa zákazníckych požiadaviek
 • Dosiahnuť logistické ciele stanovené zákazníkom
 • Riadiť dodávky náhradných dielov
 • Riadiť reklamácie a ukončenie série

Cieľová skupina:

 • Logistika
 • Predaj
 • Špecialisti neustáleho zlepšovania
 • Interní audítori
 • Výroba

Obsah školenia:

 • Modul 1 – b2b portál & logistická výkonnosť dodávateľa
  • COFOR dodávateľa (výrobný/expedičný/predajný), multiCOFOR prístup, riadenie portálu v aplikácii ORION, dokumentácia logistiky pre dodávateľa, e-learningy, RIF míting, ročné ciele logistiky, požiadavky MMOG/LE, SPOT, e-SQAL, pravidlá BIDLIST (dôraz na oblasť logistiky)
 • Modul 2 – Projektová logistika STELLANTIS
  • MLP V13 ex-PSA/STELLANTIS Logistics Book v1, prehľad projektového riadenia STELLANTIS, míľniky vozidla/APQP, hlavné míľniky pre logistiku, komunikácia s ONL, Pick-up sheets, plánovanie logistických úloh, nastavenie EDI, FCLA – logistická obchodná ponuka, definícia potreby obalov/inestícia do obalov zo strany dodávateľa
 • Modul 3 – Tok dielu medzi expedíciou dodávateľa a operátorom STELLANTIS
  • pull systém (SAH) podľa exitu vozidla z linky (SMON), tok dielu medzi dodávateľom FCA a operátorom v závode STELLANTIS, typy tokov, príjem dielov v závode STELLANTIS, blokovanie dielov z dôvodu kvality a dopad na logistiku
 • Modul 4 – Riadenie transportu a vysunutého skladu (MAF)
  • Elektronický logistický protokol (PLE), vykonávanie transportu, proces prípravy nakládky, pravidlá ASN, pravidlá riadenia MAF a efektívne riadenie MAF
 • Modul 5 – Prevízie a objednávky STELLANTIS
  • Ročné a týždenné prevízie (systém CORAIL), plánovanie výroby, pravidlá zasielania objednávok (DELJIT), pravidlá flexibility (rozdiel medzi prevíziami a objednávkami)
 • Modul 6 – Riadenie obalov
  • typy obalov, funkcia GLE, alokácia obalov dodávateľa, sledovanie počtu obalov v sériovej výrobe, riadenie nedostatku obalov a platba za náhradný obal, aplikácia PACKMAN, nový systém riadenia obalov TMS a RPM, príprava homogénnych a heterogénnych paliet
 • Modul 7 – Riadenie reklamácií logistiky
  • procedúra GSQN-001,aplikácia AMADEUS a reklamácie PP/PR/DIVR, finančný dopad reklamácie na dodávateľa (GSQN-002), DEMAT Finance a rozporovanie nákladov za reklamáciu
 • Modul 8 – Service rate 0km a platforiem
  • aplikácia NeoLogistics, spôsob kalkulácie Service Rate zo strany STELLANTIS, dôvody penalizácie, rozporovanie Service Rate dodávateľom, dodávky dielov do platforiem (PLIS, PLIT, …)
 • Modul 9 – Náhradné diely, deklarácia pôvodu dielu
  • PLE podpis s Vesoul (855), zavedenie nového náhradného dielu, obal na náhradný diel, Service Rate náhradných dielov a jeho rozporovanie, potvrdenie dodávok/dodatočných potrieb (BC) náhradných dielov STELLANTIS
 • Modul 10 – Ukončenie série
  • Listy o ukončené série, odpoveď dodávateľa, DEMAT Logistics, platba za zostatkové diely (obsolete stock).
 • Modul 11 – Cvičenia na portáli b2b
  • sumárne cvičenie na zopakovanie všetkých hlavných úloh na portáli b2b Stellantis (ex-PSA)
 • Modul 12 – Záverečný test
  • finálny test na overenie pochopenia obsahu školenia, podmienka vystavenia certifikátu zo školenia (neaplikovateľné pre on-line školenia)

Trvanie: 2 dni