CSR-02

Požiadavky APQP/PPAP STELLANTIS

Od projektov P21/D34 definuje STELLANTIS požiadavky voči dodávateľom na nové nábehy podľa APQP/PPAP. Školenie ozrejmuje fázy/míľniky projektu zákazníka a očakávania v jednotlivých míľnikoch. ABP Management, ako jediná mimofrancúzska organizácia v Európe schválená zo strany STELLANTIS, ponúka toto školenie v slovenskom/českom, francúzskom a anglickom jazyku. Úspešní absolventi školenia získajú oficiálny certifikát akceptovaný zákazníkom STELLANTIS.

Vaše potreby sú:

 • Byť preškolený skúsenými lektormi s viac ako 20-ročnými skúsenosťami so STELLANTIS (ex-PSA) a viac ako 1000 školiacimi dňami na požiadavky STELLANTIS (licencované školenia)
 • Získať prehľad o dokumentoch na projektoch STELLANTIS
 • Pochopiť špecifické požiadavky svojho zákazníka
 • Pochopiť nástroje, metódy a metodológiu zákazníka
 • Plánovať zaručenie kvality na projekte
 • Pochopiť princípy vývoja produktu/procesu
 • Uvoľniť projekt so zákazníkom (PPAP STELLANTIS)

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Spolupracovníci projektu
 • Vedúci pracovníci
 • Kvalita
 • Členovia projektového tímu
 • Inžiniering

Obsah školenia:

 • Modul 1 – Úvod do školenia a program
 • Modul 2 – Kontext AQF (Supplier Quality Assurance)
 • Modul 3 – Päť fáz APQP na projekte STELLANTIS
 • Modul 4 – Mriežka APQP
 • Modul 5 – Fáza 1 – Konzultácia dodávateľov, plánovanie & definícia projektu
 • Modul 6 – Fáza 2 – Vývoj produktu a procesu
 • Modul 7 – Fáza 3 – Výroba nástrojov & prvé off-tool diely
 • Modul 8 – Fáza 4 – Verifikácia produktu/procesu
 • Modul 9 – Fáza 5 – Nábeh výroby
 • Modul 10 – Aplikácia PCP v rámci projektu podľa APQP/PPAP
 • Modul 11 – Pravidlá riadenia APQP
 • Modul 12 – Zhrnutie školenia
 • Modul 13 – Záverečná skúška , prípadová štúdia

* Dôležité upozornenie: Nutnou podmienkou účasti na školení je absolvovanie všeobecného školenia APQP/PPAP (napr. školenie ABP Management CSR-07 General APQP/PPAP ), príp. skúsenosť so všeobecnými požiadavkami APQP.

Trvanie: 2 dni

Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.