CSR-03

Zaručenie kvality na projektoch STELLANTIS (nová verzia v3/2021)

Nové licencované školenie CSR-03 Zaručenie kvality na projektoch STELLANTIS (metódy a nástroje pre dodávateľov) vzniklo v spolupráci STELLANTIS – ABP Management. Školenie zahŕňa všetky hlavné požiadavky STELLANTIS na dodávateľov. Úspešní absolventi získajú certifikát vydaný STELLANTIS – ABP Management. Certifikát zo školenia vydaný úspešným absolventom slúži na preukázanie znalosti CSR zákazníka podľa normy IATF 16 949:2016. ABP Management je zároveň jedinou spoločnosťou, ktorá toto školenie vykonáva a má právo vydať tento certifikát.

Vaše potreby sú:

 • Zaručiť denno-dennú efektívnu spoluprácu so zákazníkom
 • Efektívne využívať b2b portál pre všetky možnosti kvality
 • Splniť požiadavky na samoaudity
 • Efektívne sledovať hodnotenie zo strany STELLANTIS
 • Pochopiť kapacitné požiadavky STELLANTIS
 • Nastaviť GP12
 • Riešiť reklamácie zo závodu, rozporovať faktúry
 • Riešiť reklamácie z poľa, rozporovať faktúry

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Spolupracovníci projektu
 • Vedúci pracovníci
 • Kvalita
 • Sériová kvalita
 • Inžinier kvality
 • Garančná kvalita

Obsah školenia:

 • Modul 1 – b2b portál STELLANTIS
  • riadenie portálu b2b v novej aplikácii ORION, udeľovanie prístupov na portál/do aplikácií, prehľad aplikácií pre kvalitu, dokumentácia, technické normy, e-learningy dodávateľa
 • Modul 2 – Hodnotenie dodávateľa STELLANTIS
  • Požiadavky na audity a samohodnotenia dodávateľa, nástroj QIP (QSB+, NSA a PCPA audity), ročné KPIs, prehľad všetkých indikátorov výkonnosti kvality dodávateľa, aplikácia SPOT, aplikácia e-SQAL (detailné vysvetlenie)
 • Modul 3 – Požiadavky STELLANTIS na projektové riadenie
  • prehľad míľnikov vozidla/nakupovaného dielu (APQP), princípy Matice APQP
 • Modul 4 Vývoj produktu/procesu na projektoch STELLANTIS
  • prehľad hlavných nástrojov vývoja produktu/procesu dodávateľa – Technické špecifikácie, Zoznam CTF, DVP&R, PCP
 • Modul 5Kapacitné požiadavky, kapacitný audit
  • záväzok dodávateľa na kapacitu, audit PCAT (nová verzia 05/2021), riadenie nástrojov vo vlastníctve STELLANTIS, Certifikát vlastníctva nástrojov, aplikácia SAP Tango Fidgi, štítkovanie nástrojov, platby za nástroje (podmienky na zaplatenie)
 • Modul 6 – Požiadavky na schvaľovanie vzoriek
  • dodávky off-tool, off-tool/off-process dielov, RCM, komunikácia s ONL, požiadavky MSA, požiadavky SPC (podľa počtu námerov), PPAP – obsah a pravidlá predloženia/schválenia
 • Modul 7 – GP12
  • požiadavky na zavedenie GP12, samohodnotenie GP12, kritériá ukončenia GP12
 • Modul 8Riadenie reklamácií 0km
  • nové požiadavky GP5+ (máj 2021), pravidlá riadenia reklamácií 0km, aplikácia AMADEUS, proces riešenia reklamácie, náklady na reklamácie a ich preplatenie (nové máj 201), rozporovanie nákladov za reklamáciu
 • Modul 9 – Controlled Shipping 1/2
  • eskalácia v sériovej výrobe, požiadavky na Controlled Shipping, úrovne Controlled Shipping a dopad na dodávateľa (náklady, Bidlist, …)
 • Modul 10 – Riadenie garančných reklamácií
  • reklamácie QEC v aplikácii AMADEUS a požiadavky na predanalýzy, COMTEC, definícia Technického faktora, indikátory výkonnosti garančnej kvality, Credit Demands (DC), kalkulácia nákladov na reklamácie z poľa, izochrónne ppm z poľa
 • Modul 11 – Dodatočné požiadavky STELLANTIS
  • požiadavky na sledovateľnosť (traceability), reverzná FMEA, zmenové riadenie, …
 • Modul 12 – Cvičenia na portáli b2b
  • praktické cvičenie všetkých hlavných funkcií na portáli b2b
 • Modul 13 – Záverečný test
  • overenie získaných informácií, podmienka získania certifikátu zo školenia (neaplikovateľné pre on-line školenia)

Trvanie: 2 dni