CSR-03

Zaručenie kvality na projektoch PSA Groupe

Nové licencované školenie CSR-03 Zaručenie kvality na projektoch PSA Groupe (metódy a nástroje pre dodávateľov) vzniklo v spolupráci PSA Groupe – ABP Management. Školenie zahŕňa všetky hlavné požiadavky PSA Groupe na dodávateľov. Úspešní absolventi získajú certifikát vydaný PSA Groupe – ABP Management. Certifikát zo školenia vydaný úspešným absolventom slúži na preukázanie znalosti CSR zákazníka podľa normy IATF 16 949:2016. ABP Management je zároveň jedinou spoločnosťou, ktorá toto školenie vykonáva a má právo vydať tento certifikát.

Vaše potreby sú:

 • Zaručiť denno-dennú efektívnu spoluprácu so zákazníkom
 • Efektívne využívať b2b portál pre všetky možnosti kvality
 • Splniť požiadavky na samoaudity
 • Efektívne sledovať hodnotenie zo strany PSA
 • Pochopiť kapacitné požiadavky PSA
 • Nastaviť GP12
 • Riešiť reklamácie zo závodu, rozporovať faktúry
 • Riešiť reklamácie z poľa, rozporovať faktúry

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Spolupracovníci projektu
 • Vedúci pracovníci
 • Kvalita
 • Sériová kvalita
 • Inžiniering Výroba

Obsah školenia:

 • Modul 1 – b2b portál PSA Groupe
 • Modul 2 – Hodnotenie dodávateľa PSA, audity, bidlist
 • Modul 3 – Požiadavky PSA Groupe na projektové riadenie
 • Modul 4 – Vývoj produktu/procesu na projektoch PSA Groupe
 • Modul 5 – Kapacitné požiadavky, kapacitný audit
 • Modul 6 – Požiadavky na schvaľovanie vzoriek
 • Modul 7 – GP12
 • Modul 8 – Reklamácie 0km (AMADEUS)
 • Modul 9 – Controlled Shipping 1/2
 • Modul 10 – Riadenie garančných reklamácií
 • Modul 11 – Dodatočné požiadavky PSA Groupe
 • Modul 12 – Cvičenia na portáli b2b
 • Záverečný test

Trvanie: 2 dni