IATF 16 949:2016 – NORMA SYSTÉMU RIADENIA KVALITY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE 640/247 (1. VYDANIE)

25.50€

Norma IATF 16 949:2016, ktorá nahrádza normu ISO/TS 16 949:2009 predstavuje inovatívny dokument vzhľadom k silnej orientácii na zákazníka. Túto normu systému riadenia kvality pre automobilový priemysel nemožno považovať za samostatnú normu systému riadenia kvality ale ako dodatok k ISO 9001:2015 a spolu s touto normou ju taktiež používať. ISO 9001:2015 je zverejnená ako samostatná norma ISO. Publikácie v českej a anglickej verzii.

  • K publikácii sa odporúča zaistiť si i Pokyny pre certifikáciu v automobilovom priemysle podľa IATF 16949 – 640/245 (5.vydanie)

Počet strán: 120

ISBN: 978-80-02-02699-0

K cene objednávky bude prirátaná cena poštovného. Po odoslaní objednávky vám bude na zadanú e-mailovú adresu doručená zálohová faktúra.