VDA 2 – ZAISŤOVANIE KVALITY PRED SÉRIOVOU VÝROBOU – 640/224

17.31€

5., prepracované vydanie, 2012 (české 2013)

Uvoľnenie výrobného procesu a produktu (PPF)

V tomto piatom vydaní bol postup uvoľňovania výrobného procesu a produktu (PPF) štrukturovaný celkom nanovo, s cieľomm popísať požiadavky na nové nebo

Pre lepšie porozumenie sú upresnené požiadavky vo vzťahu k doterajším stupňom predkladania a taktiež sú v publikácii uvádzané dôležité novinky validácie procesu

a stupňa predloženia „0“. Všetky spracované zmeny sú zohľadnené v kompletne prepracovaných formulároch pre vzorkovanie podľa štandardu VDA 2.

Počet strán: 56

ISBN: 978-80-02-02443-9

  • modifikované rozsahy dodávok externého nebo vnútropodnikového pôvodu.

K cene objednávky bude prirátaná cena poštovného. Po odoslaní objednávky vám bude na zadanú e-mailovú adresu doručená zálohová faktúra.