POKYNY PRE CERTIFIKÁCIU V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE PODĽA IATF 16949 – 640/245

17.00 €

5. vydanie k IATF 16 949:2016

Pravidlá pre dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF

Tieto pokyny pre certifikáciu v automobilovom priemysle podľa IATF 16949 nahrádzajú “Pravidlá – 4. vydanie” a všetky súvisiace Záväzné interpretácie. Požiadavky na implementáciu IATF 16 949 (označené ako Pravidlá pre dosiahnutie a zachovanie uznania IATF) zahŕňajú kritériá pre uznanie certifikačného orgánu, pre proces certifikačného orgánu pre auditovanie, pre kvalifikáciu certifikačných audítorov a pre certifikáty IATF 16 949. Tento dokument obsahuje časti normy ISO/IEC 17021 vydané s povolením Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu (ISO – International Organization for Standardization).

Počet strán: 64

ISBN: 978-80-02-02700-3

K cene objednávky bude prirátaná cena poštovného. Po odoslaní objednávky vám bude na zadanú e-mailovú adresu doručená zálohová faktúra.