QUA-18

Kapacitný audit (R@R, PCAT, 2-TP, …) – príprava a realizácia

Príprava na kapacitný audit začína už vo fáze kalkulácie a tvorbe koncepcie procesu a overuje sa pred obstaraním špecifických výrobných nástrojov. Napriek tomu má veľa dodávateľov problém preukázať zákazníkovi dostatočnú kapacitu. Ďalším problémom pre sériovú logistiku je dosiahnuť danú kapacitu napriek tomu, že kapacitný audit prebehol úspešne.
Školenie je vedené skúseným lektorom, ktorý vykonal desiatky kapacitných auditov u dodávateľov a odovzdá účastníkom školenia svoje skúsenosti. Jednodňové školenie je možné obohatiť o workshop.

Vaše potreby sú:

 • Eliminovať riziko nesplnenia kapacitnej požiadavky svojho zákazníka
 • Pripraviť sa na kapacitný audit
 • Vyvinúť interný dokument (podľa procesov), ktorý by spoľahlivo kalkuloval kapacitu procesu
 • Pripraviť a implementovať akčný plán po neúspešnom kapacitnom audite zákazníka
 • Zaručiť dostatočnú kapacitu procesu počas celej sériovej výroby

Cieľová skupina:

 • Procesný inžinier
 • Projektový manažér
 • Key Account Manager
 • Výroba
 • Logistika (plánovanie výroby)
 • Key Account Manager

Obsah školenia (1 deň):

 • Zaručenie versus overenie kapacity
 • Špecifické požiadavky OEMs na kapacitu
 • Kalkulácia procesného riešenia podľa kapacitných požiadaviek
 • Proces prípravy kapacitného auditu
 • Realizácia kapacitného auditu
  • Overenie splnenia sériových podmienok
  • Určenie výrobnej dávky
  • Určenie cieľovej kapacity pre každý proces
  • Vstupné indikátory (pracovný čas, počet zmien, OEE, nezhodné diely, kumulovaný scrap, …)
 • Vyhodnotenie kapacitného auditu
 • Riešenie kapacitných problémov
 • Workshop (on-site) – 1 deň (ako možnosť)

Trvanie: 1 deň + 1 deň workshop (voliteľné)

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka