QUA-14

Spôsobilosť meracieho systému (MSA) & jej efektívna aplikácia

MSA je ďalším z významných nástrojov používaných v automobilovom priemysle. Na to, aby boli získané relevantné dáta z meraní, musí organizácia zvoliť správny merací prípravok, správne navrhnúť proces merania, vybrať a zaškoliť správnych ľudí, merať na vhodnom mieste, atď. Školenie „MSA a jeho efektívna aplikácia“ je vedená veľmi skúseným školiteľom, ktorý vysvetlí Vášmu tímu hlavné metódy a nástroje MSA používané v automobilovom priemysle, vrátane analýzy R&R ANOVA a metód na atributívne vyhodnocovanie. Účastníci školenia budú merať diely, rátať a vyhodnocovať výsledky, či definovať akčné plány. Na konci školenia budú jeho účastníci schopní vybrať vždy správnu metódu MSA a efektívne ju aplikovať.

Vaše potreby sú:

 • Používať MSA ako strategický nástroj zaručenia kvality
 • Porozumieť všetkým nástrojom a metódam MSA a vždy zvoliť ten správny
 • Neprikrášľovať výsledky MSA, ale zaručiť, že merací systém je naozaj spôsobilý
 • Znížiť počet zákazníckych reklamácií
 • Mať v rámci organizácie robustný systém zaručenia kvality

Cieľová skupina:

 • Inžinieri kvality
 • Laboratória
 • Kalibárácia
 • Procesní inžinieri
 • Interní audítori
 • Technológia
 • Výroba

Obsah školenia:

 • MSA a jej miesto v Systéme zaručenia kvality zákazníka
 • MSA 4.edícia
 • Implementácia MSA na nových projektoch
 • MSA a Kontrolný plán
 • Metódy MSA & ako vybrať správny nástroj?
  • Strannosť
  • Lineárnosť
  • Bias
  • R&R
  • Atributívne znaky
 • Kritéria spôsobilosti MSA
 • Čo robiť, keď výsledky nie sú podľa očakávaní?

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.