QUA-06

Zaručenie kvality v sériovej výrobe a riadenie reklamácií zákazníka

Výrobný tím používa kontrolné nástroje kvality na overenie zhody produktu/procesu s cieľom zaručiť, že výrobný proces vyrába len zhodné diely. Školiaci modul Vám dá odporúčania, ako nastaviť proces kontroly s cieľom minimalizovať problémy kvality. I na najlepšom projekte sa z času na čas objavia nezhody, ktoré musí sériový kvalitár vyriešiť (školiaci modul ABP Management QUA-13), avšak proces riešenia reklamácií (voči interným/externým dodávateľom či zákazníkovi) je oveľa širší.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť rozdiely medzi zaručením kvality počas projektu a počas   sériovej výroby
 • Pochopiť a správne aplikovať nástroje kvality počas sériovej výroby
 • Vyhnúť sa problémom kvality
 • Pochopiť proces riešenia reklamácií zo strany zákazníka / reklamácie voči dodávateľovi
 • Neustále znižovať interné/zákaznícke ppm a náklady na nekvalitu

Cieľová skupina:

 • Sériová kvalita
 • Projektová kvalita
 • Výroba
 • Špecialisti neustáleho zlepšovania
 • Manažéri

Obsah školenia:

 • Zaručenie kvality vs. kontrola kvality
 • Nástroje zaručenia kvality počas projektu a ich dopad na sériovú výrobu
 • Nástroje kvality pre sériovú výrobu
  • Kontrolný plán
  • FMEA
  • SPC
  • Regulačné karty
  • Audit produktu
  • Rekvalifikácia produktu
  • a ďalšie
 • Pravidlá pre denné porady vo výrobe (QRQC,…)
 • Proces riešenia interných/zákazníckych reklamácií
 • Neustále zlepšovanie zaručenia kvality PDCA/Six Sigma

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.