QUA-05

Zaručenie kvality na projektoch automobilového priemyslu

Paretovo pravidlo platí neraz i pri problémoch kvality – príčina 80% problémov, ktoré máme počas sériovej výroby, vznikla vo fázach predvýrobných. Školenie sa nezaoberá detailným výkladom jednotlivých nástrojov kvality, ale ich reálnou pridanou hodnotou a ozrejmuje, ako tieto nástroje správne plánovať a používať počas projektu tak, aby neboli len “papierová práca”. Hlavný cieľ projektového tímu dodávateľa nie je mať zákaznícky PPAP schválený, ale rešpektovať záväzok z PPAP počas celého trvania sériovej výroby. A nástroje kvality správne používané počas projektovej fázy môžu k tomuto cieľu výrazne prispieť.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť skutočné princípy zaručenie kvality na projekte
 • Nastaviť v projektovom tíme myslenie, že ich hlavný zákazník je sériová výroba
 • Poznať praktickú aplikáciu nástrojov zaručenia kvality na projekte
 • Plánovať zaručenie kvality pre projekt, vrátane preklopenia špecifických požiadaviek zákazníka do projektového plánu (príklady viacerých automobilových OEMs)
 • Kontrolovať a aktualizovať plán zaručenia kvality
 • Odovzdať projekt výrobe v očakávanom stave
 • Vyhodnocovať projekt z hľadiska kvality , Lessons Learned
 • Vytvoriť a neustále zlepšovať systém nábehu projektov z hľadiska   kvality

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri / Členovia projektového tímu
 • Sériová kvalita
 • Interní audítori
 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Základy projektového riadenia v automobilovom priemysle
 • Úloha kvality v projektovom tíme, integrácia finálneho výrobného závodu do projektu
 • Interný systém projektového riadenia vs. špecifické požiadavky zákazníka – ako preklopiť požiadavky zákazníka do interného systému projektového riadenia
 • Prehľad hlavných nástrojov kvality v predvýrobných fázach projektu – ako/kedy ich používať, aby bola dosiahnutá ich maximálna pridaná hodnota
 • Zaručenie spôsobilosti procesu podľa interných/zákazníckych požiadaviek vo fáze koncepcie produkt/proces
 • Plánovanie zaručenia kvality na projekte
  • RFQ fáza
  • Fáza designu
  • Fáza „off-tool“
  • Fáza „off-process“
  • Fáza SOP+3mesiace/SOP+6 mesiacov
 • Plánovanie a kontroling zdrojov a nákladov na zaručenie kvality
 • Základné pravidlá správneho odovzdania projektu sérii
 • Ukončenie projektu z hľadiska kvality, Lesssons Learned

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.