QUA-05

Zaručenie kvality na projektoch automobilového priemyslu

Paretovo pravidlo platí i pri problémoch kvality – príčina 80% problémov, ktoré máme počas sériovej výroby vznikla vo fázach predvýrobných. Vedúci pracovníci nemajú ľudí na prácu na projektoch, ale na reklamácie sa vždy nájdu ľudia i peniaze. A začarovaný kruh sa nekončí.
Procesnú FMEA preberieme z iného projektu, pri kalkulácii procesnej spôsobilosti vyberieme najlepšie diely, príp. upravíme čísla… A je to! Všetko nám vyšlo. Avšak počas sériovej fázy projektu sa čudujeme, že máme vysoký interný scrap, reklamácie od zákazníka či nedostatočnú kapacitu. Sťažovatelia a obvinení za danú situáciu si navzájom menia pozície. Pritom sa to dá aj inak…

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť skutočné princípy zaručenie kvality na projekte
 • Poznať základné nástroje zaručenia kvality na projekte
 • Plánovať zaručenie kvality pre projekt
 • Kontrolovať a aktualizovať plán zaručenia kvality
 • Odovzdať projekt výrobe v očakávanom stave
 • Vyhodnocovať projekt z hľadiska kvality , Lessons Learned
 • Vytvoriť a neustále zlepšovať systém nábehu projektov z hľadiska   kvality

Cieľová skupina:

 • Interní audítori IATF 16 949:2016
 • Kvalita
 • Špecialisti zlepšovania
 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Základy projektového riadenia v automobilovom priemysle
 • Úloha kvality v projektovom tíme
 • Prehľad hlavných nástrojov kvality v predvýrobných fázach projektu
 • Plánovanie zaručenia kvality na projekte
  •  RFQ a Design (i keď za tieto úlohy zodpovedá centrála)
  •  Fáza „off-tool“
  •  Fáza „off-process“
  •  Fáza SOP+3mesiace/SOP+6 mesiacov
 • Plánovanie a kontroling zdrojov a nákladov na zaručenie kvality
 • Základné pravidlá správneho odovzdania projektu sérii
 • Proces neustáleho zlepšovania projektovej kvality

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.