PRO-05

5S vo výrobe a v administratíve

Štandardizácia, zlepšený vizuálny manažment a neustále zlepšovanie sú najväčšie prínosy jednoduchej, ale veľmi účinnej metódy 5S. Vďaka tejto metóde bude mať operátor pri sebe iba potrebné predmety, výroba a administratíva budú čisté a nastavené štandardy sa budú neustále zlepšovať. Po školení budú jeho účastníci schopní zaviesť vo Vašom závode 5S, ako i systém jej auditov v kancelári i vo výrobe.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť princípy 5S
 • Zvýšiť efektivitu operátorov, údržby či administratívy
 • Vyhnúť sa problémom z dôvody neefektívnej organizácie pracoviska
 • Zlepšiť vizuálny manažment v závode
 • Zaviesť systém auditov 5S
 • Dosiahnuť želané výsledky v čo najkratšom čase
 • Implementovať získané informácie v praxi

Cieľová skupina:

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania
 • Technológia
 • Kvalita
 • Administratíva
 • Výroba
 • Riadiaci pracovníci

Obsah školenia:

 • História 5S a jej miesto v podnikových procesoch
 • 5S a Štíhla výroba/Štandardizácia
 • Zodpovednosť vedenia
 • 5 krokov metódy
  • Sortovať
  • Usporiadať
  • Čistiť
  • Štandardizovať
  • Udržiavať / Zlepšovať
 • Proces implementácie 5S v závode
 • Príklady z praxe

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka