PRO-03

Efektívna komunikácia vo výrobe

Jednou z hlavných príčin vzniku problémov, resp. Ich neefektívneho riešenia je, že ľudia nedokážu navzájom nekomunikovať. Zmyslom komunikácie je výmena informácii a taktiež správne odovzdanie či prijatie informácie je zručnosť, ktorú musia mať pracovníci na všetkých stupňoch riadenia. Existujú overené postupy ako efektívne komunikovať, ktoré s osvedčili vo výrobných podnikoch. Ide o čisto racionálny súhrn „know-how“ ,s ktorými získate efektívne a okamžite použiteľné techniky.

Vaše potreby sú:

 • Lepšie komunikovať a predísť nedorozumeniam
 • Zefektívniť svoju vďaka efektínemu prenosu informácií
 • Nadobudnúť sebavedomie a odstrániť obavy z vedenia porád a prezentovania výsledkov nadriadeným
 • Účinne delegovať a vylepšiť riadenie svojho pracovného času
 • Pochopiť princípy vedúce k motivácie seba a tímu

Cieľová skupina:

 • Vedúci oddelení
 • Vedúci tímov
 • THP pracovníci
 • Majstri vo výrobe

Obsah školenia:

 • Úvod – hlavné problémy v komunikácií vo výrobnom podniku
 • Ako komunikujeme ?
 • Komunikačné štýly
 • Riešenie konfliktov
 • Delegovanie a mentálne mapy
 • Dosahovanie cieľov
 • Zvládanie stresu
 • Nastavenie komunikačných procesov

Trvanie: 1 deň

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka