PRO-01

Procesný inžinier v automobilovom priemysle

Komplexné školenie pre prípravu procesných inžinierov v automobilovom priemysle.

MODUL I:

Projektové riadenie v automobilovom priemysle pre procesných inžinierov (2 dni)

 • WBS spoločnosti a štandardné úlohy procesného inžiniera na projekte v automobilovom priemysle
 • Špecifické požiadavky zákazníkov
 • Projektový tím a komunikácia na projekte, spolupráca procesného inžiniera s projektovým tímom a výrobou
 • Analýza rizík z hľadiska procesného inžiniera
 • Časový plán projektu
 • Štandardné fázy a míľniky projektu v automobilovom priemysle
 • Kalkulácia výrobných nákladov vo fáze RFQ podľa požiadaviek zákazníka
 • Plánovanie investícií na základe kalkulácie výrobných nákladov
 • Check-list procesného inžiniera pri prebratí projektu pre nábeh výroby
 • Skúšobné a predsériové plánovanie výroby

MODUL II:

Kvalita pre procesných inžinierov (2 dni)

 • Kvalita? Zaručenie spokojnosti zákazníka pri minimálnych nákladoch organizácie.
 • Vyrobená vs. kontrolovaná kvalita
 • Tolerančné štúdie
 • Štúdia vyrobiteľnosti produktu z hľadiska procesu
 • Úloha procesného inžiniera pri príprave DFMEA/PFMEA
 • SPC pre procesných inžinierov
 • MSA pre procesných inžinierov
 • Kontrolný plán pre procesných inžinierov
 • Rework – pravidlá vytvárania inštrukcií a zavedenia
 • Interné uvoľnenie výroby – pravidlá
 • Uvoľnenie výroby od zákazníka (PPAP), príklady OEMs (Daimler, VW, STELLANTIS, Renault-Nissan,…)
 • Hlavné KPIs pre procesného inžiniera
 • Procesný audit podľa VDA 6.3
 • Riadenie nezhodných dielov z výroby


MODUL III:

Príprava výroby (1,75 dňa)

 • Návrh procesu výroby prototypov
 • Normovanie práce podľa štandardných metód (MTM, REFA,…)
 • Balansovanie pracovných postov
 • Návrh a verifikácia sériového procesu
 • Procesný diagram toku (Flow chart)
 • Vytváranie lay-outov
 • Ergonómia
 • Pracovné inštrukcie
 • Proces školenia operátorov
 • Príprava špecifikácií pre nákup špecifických výrobných prostriedkov (linka/nástroje)
 • Zabezpečenie náhradných dielov pre výrobné stroje a nástroje
 • Záložné plány

Logistika pre procesných inžinierov (0,25 dňa)

 • Definícia a kalkulácia počtu obalov pre interný/zákaznícky a dodávateľský tok
 • Prevízie a objednávky zákazníkov vs. flexibilita – dopad na proces
 • Pull systém plánovania výroby
 • Plánovanie výroby a dopad na proces

MODUL IV:

Štíhla výroba (0,75 dňa)

 • Typy plytvaní a ich redukcia
 • 5S na pracovisku
 • Mapovanie toku hodnôt (VSM)
 • Totálne produktívna údržba (TPM)
 • Kontinuálne zlepšovanie (CI)

Kapacitné plánovanie a verifikácia (0,75 dňa)

 • Kapacitné požiadavky zákazníkov (príklad VW, STELLANTIS, Renault, Daimler, …)
 • Procesné kalkulácie a definícia zaručenie kapacity
 • Overovanie kapacít pred výrobou špecifických výrobných nástrojov projektu
 • Nábehová krivka projektu
 • Interný a zákaznícky kapacitný audit (VW, STELLANTIS, Renault, …)

Metódy a nástroje riešenia problémov (0,25 dňa)

 • Denné porady riešenia problémov
 • Prehľad hlavných metód riešenia problémov
 • Riadenie lessons learned z hľadiska procesu

Záverečný test (0,25 dňa)

Trvanie: 8 dní (4 moduly x 2 dni)

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka