MNG-01

Finančné metódy a nástroje pre nefinančníkov

Nielen účtovníci a finanční manažéri prichádzajú do konfrontácie s finančnými nástrojmi. Je pravdepodobné, že aj ďalší manažéri dostanú do rúk súvahu, výkaz ziskov a strát, majú finančné KPIs či budú musieť pripraviť rozpočet či urobiť rozhodnutia na základe daných dokumentov. Školenie „Finančné metódy a nástroje pre nefinančníkov“ Vám umožní zorientovať sa vo svete riadenia financií a používať správne nástroje v rámci každodennej práce.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť základy finančného riadenia podniku
 • Porozumieť terminológii používanej vo finančnom svete
 • Byť schopný čítať základné finančné dokumenty
 • Pochopiť, význam hotovosti („Cash is king“)
 • Urobiť správne rozhodnutia na základe finančných výkazov
 • Nastaviť a sledovať správne finančné KPIs
 • Používať finančné nástroje v praxi

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov
 • Vedúci oddelení
 • Zamestnanci, ktorí potrebujú porozumieť základom finančného riadenia

Obsah školenia:

 • Úvod do riadenia financií
 • Základy účtovníctva
 • Finančné zdravie podniku
 • Ako pripraviť rozpočet?
 • Ako čítať súvahu?
 • Ako čítať výkaz ziskov a strát?
 • Finančné Indikátory (RoI, RoE, …)
 • Varovné finančné signály

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka