MNG-01

Financial Tools and Practices for Non-Financial Managers


Register for training via PDF

Not only accountants and financial managers deal with financial tools. It’s highly likely that also other managers will be in contact with a Balance sheet, financial KPIs, take the right actions based on a financial statement or will have to understand the accounting terminology. The training module “Financial Tools and Practices for Non-Financial Managers” will allow you to get familiar with the world of the financial management and use them correctly during your daily business.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť základy finančného riadenia podniku
 • Porozumieť terminológii používanej vo finančnom svete
 • Byť schopný čítať základné finančné dokumenty
 • Pochopiť, význam hotovosti („Cash is king“)
 • Urobiť správne rozhodnutia na základe finančných výkazov
 • Nastaviť a sledovať správne finančné KPIs
 • Používať finančné nástroje v praxi

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov
 • Vedúci oddelení
 • Zamestnanci, ktorí potrebujú porozumieť základom finančného riadenia

Obsah školenia:

 • Úvod do riadenia financií
 • Základy účtovníctva
 • Finančné zdravie podniku
 • Ako pripraviť rozpočet?
 • Ako čítať súvahu?
 • Ako čítať výkaz ziskov a strát?
 • Finančné Indikátory (RoI, RoE, …)
 • Varovné finančné signály

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka