LOG-08

Sériová logistika

Keď sa spýtame logistov vo výrobných závodoch aký je ich hlavný problém, povedia najčastejšie, že je to čas (pozn. nie preto, že majú veľa času). Nasleduje otázka: „Aké percento času venujete v práci riešením problémov?“ Odpovede sa rôznia, zriedka menej ako 50%. Ďalšia otázka: „Čo s tým robíte?“ A tam sa naša diskusia na túto tému zväčša končí.
Výrobná logistika je funkčným i časovým nástupcom projektovej logistiky. Ak projekt po logistickej stránke nezvládneme, trpí tým nasledujúce roky sériová výroba. Často chýba potrebná dokumentácia, informácie či plánovanie nahrádza operatíva. Školenie „Výrobná logistika“ sa zaoberá všetkými hlavnými nástrojmi, ktoré by mal sériový logista poznať a školiteľ radí, ako ich správne využiť, aby nástroje slúžili nám a nie my im.

Vaše potreby sú:

 • Eliminovať čas v práci, ktorý venujete „haseniu“ problémov
 • Prebrať do série projekty, ktoré budú po logistickej stránke dobre pripravené
 • Mať všetky potrebné informácie a dokumenty
 • Poznať hlavné nástroje logistiky pre sériovú výrobu a efektívne ich využívať v praxi
 • Neustále sa zlepšovať

Cieľová skupina:

 • Sériová logistika
 • Projektová logistika
 • Výroba
 • Plánovanie výroby
 • Kvalita
 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Prehľad projektovej logistiky v automobilovom priemysle
 • Spolupráca logistiky projektu a logistiky série
 • Proces preberania projektu do sériovej výroby
 • Komunikácia so zákazníkom
 • Riadenie obalov
 • Plánovanie výroby a skladov
 • Riešenie reklamácií (základné princípy)
 • Transport
 • Meranie logistickej výkonnosti
 • Proces ukončenia sériovej výroby
 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.