LOG-06

Riešenie logistických problémov a reklamácií

Zákazník vystaví dodávateľovi logistickú reklamáciu. Tú u dodávateľa prijme Kvalitár, ktorý ju po analýze (s úľavou) prepošle logistike, nech ju rieši a pošle späť akčný plán. Logista neraz systémom „pozriem-vidím“ určí príčinu problému, navrhne akčný plán, pošle Kvalite a tá ho zapíše na portál zákazníka. Tým je reklamácia logistiky ukončená a každý je spokojný. Do ďalšej reklamácie.
Pre niekoho úsmevný príbeh, ktorý je však realitu v mnohých firmách. Každá reklamácia je príležitosť na zlepšenie a nepoučiť sa z nej je ďalšou chybou. V rámci školenia „Riešenie logistických problémov a reklamácií“ sa zameriavame výlučne na problémy logistiky s dopadom na príjem dielov u zákazníka, výrobu či komunikáciu. Účastníci školenia si osvoja základné nástroje riešenia problémov a odporúčania, ako procesne a efektívne riešiť logistické reklamácie v závode.

Vaše potreby sú:

 • Správne riešiť reklamácie logistiky
 • Poznať nástroje riešenia problémov v automobilovom priemysle
 • Nastaviť efektívnejší proces riešenia reklamácie logistiky
 • Vyvarovať sa opakovaným reklamáciám
 • Zlepšovať procesy logistiky

Cieľová skupina:

 • Logistika (disponenti)
 • Logistika (zásobovači)
 • Interná logistika
 • Kvalita
 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Prehľad metód riešenia problémov v automobilovom priemysle
 • Typy logistických reklamácií
 • Aplikácia vybraných metód pri reklamácii od zákazníka, vrátane 8D
 • Pravidlá riadenia reklamácií logistiky
 • Komunikácia so zákazníkom
 • Ukončenie reklamačného procesu, Lessons Learned
 • Druhý deň – workshop – riešenie logistických problémov účastníkov (každý účastník zašle pred školením 2 logistické problémy, ktoré sa budú riešiť v skupinách)

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.