LOG-04

Riadenie obalov VW Group / BMW (Behältermanagement)

Školenie je vedené skúseným lektorom s 15-ročnou skúsenosťou a pracovníka VW Group (QS Kaufteile) a ako projektového vedúceho pre logistické procesy pre Tier-1 dodávateľa. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie princípov objednávania vratných obalov , inventúry a sledovania stavu obehu obalov ako aj procesov u VW Group a poskytne praktické rady, ako zvládnuť situácie, ktoré spôsobujú dodávateľom hlavné problémy. Rovnaké školenie je možné i pre riadenie obalov zákazníka BMW.

Vaše potreby sú:

 • Získať prehľad práce v systéme
 • LISON_Behältermanagemnt
 • Časový harmonogram objednávania vratných obalov
 • Typy obalového konta
 • Objednanie vratného obalu v systéme
 • Sledovanie objednávky na ceste
 • Inventúra
 • Reklamačný proces

Cieľová skupina:

 • Pracovníci oddelenia logistiky
 • Obaloví špecialisti

Obsah školenia:

 • Skratky a pojmy
 • Doporučené dokumenty k naštudovaniu
 • Popis procesu riadenie obalového konta VW Group
 • Začiatok práce s obalovým kontom
 • Typy obalov
 • Výpis konta
 • Vlastné obaly dodavateľa
 • Poplatky za obaly
 • Viacnáklady za manipuláciu
 • Inventúra
 • Reklamácia
 • Plánovánie balenia
 • Tipy a Triky
 • Knihovňa

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.