CSR-07

PLM platforma STELLANTIS

Školenie vedené lektorom so skúsenosťami na 4 nábehoch vozidiel STELLANTIS, vrátane schvaľovania dokumentácie dodávateľov v platforme PLM. Školiaci modul popisuje detailne všetky funkcionality aplikácie, ktoré by mal užívateľ poznať. Dodávateľ bude schopný komunikovať so svojim zákazníkom, zdieľať a hodnotiť dokumentáciu projektu počas celého životného cyklu v bezpečnom a komplexnom prostredí aplikácie. Pre školenie je nutné mať minimálne 1 prístup do aplikácie PLM za skupinu, aby všetky funkcionality boli vysvetlené priamo on-line v rámci workshopov.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť aplikáciu PLM a jej miesto v rámci procesov vývoja produktu STELLANTIS
 • Správne komunikovať so svojim zákazníkom počas celého životného cyklu produktu
 • Riadiť prístupy do aplikácie a zaručiť, že všetci zainteresovaní členovia tímu majú správny prístup
 • Používať všetky funkcionality aplikácie
 • Vyriešiť bežné problémy, s ktorými sa užívatelia aplikácie PLM stretávajú
 • V rámci workshopov aplikovať všetky znalosti on-line

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri na projektoch STELLANTIS
 • Členovia projektového tímu pracujúci na projektoch STELLANTIS

Obsah školenia

 • Úvod do systému zaručenia kvality STELLANTIS
 • Základy APQP STELLANTIS, prehľad matice APQP
 • PLM platforma – funkcie, užívateľké profily, projektové riadenie CM/SM
 • APQP mriežka v PLM
 • Konfigurácia mriežky PLM
 • Vyhľadanie mriežky APQP a možnosti hľadania
 • Inicializácia mriežky APQP
 • Nahrávanie dokumentov
 • Hodnotenie dokumentov a zmena statusu dokumentu
 • Riadenie akčného plánu
 • Nahrávane dokumentov do DocInfo Groupe a vloženie odkazu do PLM
 • Hlavné problémy užívateľov s PLM a návrhy riešení
 • Tipy & Triky ako efektívne používať aplikáciu PLM
 • on-line workshopy – všetky hlavné funkcionality vysvetlené na reálnych príkladoch (bez uloženia dát)

Trvanie: 1 deň

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka