AUD-04

STELLANTIS New Supplier Assessment

Ak chce organizácia získať nomináciu od zákazníka STELLANTIS a vyrábať v závode, ktorý zatiaľ nevyrába diely pre tohto zákazníka, dodávateľ musí v rámci svojej ponuky predložiť zákazníkovi aj audit New Supplier Assessement (NSA) pre túto lokáciu. Tento audit je vykonávaný treťou stranou. ABP Management je schválenou organizáciou zo strany STELLANTIS na vykonanie tohto auditu. Náš audítor najskôr zaškolí dodávateľa na nástroj NSA, odpovie všetky otázky dodávateľa a pripraví Vás na samohodnotenie i na samotný audit.

Vaše potreby sú:

 • Získať nomináciu od STELLANTIS
 • Vyrábať diely v závode, ktorý ešte nedodáva do STELLANTIS
 • Pochopiť nástroj NSA
 • Byť schopný pripraviť samohodnotenie NSA
 • Pripraviť závod na audit NSA
 • Identifikovať odchýlky
 • Pripraviť a implementovať akčný plán s cieľom zlepšiť systém kvality v závode

Obsah služby:

 • Prvé on-line školenie na nástroj NSA
 • Zodpovedanie všetkých otázok dodávateľa
 • Zaškolenie dodávateľa na nástroj NSA (súčasť nástroja QIP, školenie ABP Management CSR-09 QIP V3.3 (NSA, PCPA, QSB+)
 • Schválenie časového rámca prípravy/realizácie samohodnotenia a auditu
 • Vyhodnotenie samohodnotenia dodávateľa
 • Vykonanie NSA auditu
 • Sledovať akčný plán s dodávateľom

Trvanie: Podľa špecifických potrieb zákazníka

Cena: Na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com