PODPORA NA PROJEKTOCH STELLANTIS

Počas posledných piatich rokov podporil ABP Management takmer 1.000 dodávateľov automobilového priemyslu na ich projektoch so zákazníkom STELLANTIS poskytnutím služieb školení, auditu, koučingu či iných expertných služieb.

Podpora dodávateľov na projektoch STELLANTIS je jednou zo služieb, ktorá je zákazníkmi veľmi oceňovaná. Na základe Vašich potrieb Vám vieme poskytnúť podporu v rôznych oblastiach:

  • Technická podpora počas projektu, napr. revízia a aktualizácia Zoznamu CTF, príprava robustného a komplexného štandardu kontroly dielov (PCP), príprava námerových protokolov RCM, spustenie a aktualizácia Supplier Conformity Dashboard, riadenie DVP&R, účasť na technických mítingoch so zákazníkom, samohodnotenie a audit CAT, projektová A3, …
  • Projektové riadenie, napr. plánovanie/vedenie projektu, riadenie kríz projektu, účasť na projektových mítingoch (napr. revízie míľnikov, a pod.), …
  • Podpora pri eskaláciipríprava a riadenie akčného plánu pri eskalácii zákazníka počas projektu i série.
  • Podpora pri nastavení systému riadenia kvality podľa požiadavky zákazníkapríprava na audity NSA, PPQ a MPA Level 1 / Level 2. Nezávislý audit vykonaný certifikovaným audítorom.
  • Externé zdrojeinžinier kvality projektu/série, inžinier vývoja, inžinier SQA, atď.

Podpora ABP Management nemusí byť na plný úväzok. Naši experti na STELLANTIS budú pracovať s Vašim tímom a vďaka koučingu a jasným inštrukciám sa zvýši efektivita tímu, Vaši zamestnanci budú samostatní v budúcnosti a finančná investícia do externej podpory bude taktiež limitovaná.

Pre viac informácií alebo v prípade záujmu o ponuku nás kontaktujte na office@abp-management.com.