VDA 4 – ZAISŤOVANIE KVALITY V OBLASTI PROCESOV – 640/239

59.51€

2. prepracované a rozšírené vydanie 2009, aktualizované marec 2010, doplnené december 2011, české vydanie 2013

Rozsiahly obsah doteraz popísaných metodických doporučení si vynútil prispôsobiť tiež publikáciu VDA 4. Teraz sa nazýva „Zaisťovanie kvality v oblasti procesov“.

Pre potreby lepšieho prehľadu a jednoduchšieho priradenia veľkého počtu kapitol bolo vykonané rozčlenenie a usporiadenie jednotlivých kapitol, pričom boli vytvorené nasledovné skupiny:

  • Všeobecná časť
  • Analýzy rizík
  • Metódy
  • Modely postupov

ISBN: 80-02-01682-3

K cene objednávky bude prirátaná cena poštovného. Po odoslaní objednávky vám bude na zadanú e-mailovú adresu doručená zálohová faktúra.