Nová verzia školenia Logistické štandardy STELLANTIS

Dodávky dielov načas a v požadovaných množstvách od dodávateľov je jedným z hlavných predpokladov k tomu, aby STELLANTIS naplnil svoj cieľ stať sa lídrom na trhu v oblasti kvality vozidiel a spokojnosti finálnych zákazníkov.

Spolupráca STELLANTIS (ex-PSA) a ABP Management v oblasti školení dodávateľov na logistické štandardy trvá od roku 2017 a za posledné 4 roky prešli školením LOG-02 Logistické štandardy STELLANTIS tisícky špecialistov zákazníckej logistiky dodávateľov ako i zamestnancov STELLANTIS z 28 krajín sveta. Je nám potešením ponúknuť Vám piatu verziu tohto školenia, ktoré obsahuje viacero významných aktualizácií v oblasti požiadaviek zákazníka podľa novej verzie logistického manuálu Stellantis V13, ktorá bola oficializovaná začiatkom mája 2021. Nová verzia školenia V5 bude realizovaná od 01.júna 2021. Zároveň v júni 2021 budú organizované posledné školenia formou on-line a ak to pandemická situácia umožní, od septembra 2021 budú otvorené prezenčné školenia vo všetkých regiónoch sveta, kde má STELLANTIS významnú dodávateľskú základňu – Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Slovensko, Veľká Británia, Poľsko, Maroko a India.

Tešíme sa na účasť dodávateľov STELLANTIS na tomto školení!

Pre viac informácií o obsahu školenia/dátumoch/cenách navštívte prosíme stránku ABP Management.

Odkaz na všetky školenia dodávateľov STELLANTIS na tomto odkaze.