PRO-04

Efektívna aplikácia SMED

Výroba preferuje väčšie výrobné dávky, logistika má za cieľ udržať nízke skladové zásoby, zákazník očakáva vysokú flexibilitu dodávateľa ,… Ako splniť všetky požiadavky? Aj keď neexistuje „best practice“ aplikovateľné pre všetky výrobné závody či jednotlivé procesy výroby, SMED je jednou z kľúčových metód na zníženie prestojov, zrýchlenie procesu zmeny výrobných plánov pri minimalizácii dopadov na organizáciu. Školiaci modul „Efektívna aplikácia SMED” ponúka jeho účastníkom nielen teoretický postup implementácie SMED, ale najmä mnoho príkladov z praxe a odporúčaní, ako vyťažiť z daného nástroja čo najviac.

Vaše potreby sú:

 • Zvýšiť OEE vďaka efektívnej výmene nástrojov
 • Znížiť dodacie doby pre zákazníka
 • Zvýšiť flexibilitu a znížiť skladové zásoby
 • Zaručiť dodávky načas
 • Rešpektovať “takt-time”
 • Znížiť celkové náklady na výrobu/skladovanie

Cieľová skupina:

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania
 • Kvalita
 • Technológia
 • Údržba
 • Výroba
 • Procesní špecialisti

Obsah školenia:

 • SMED – neoddeliteľná súčasť štíhlej výroby
 • Tradičné nastavovanie strojov/linky
 • 5 krokov k implementácii SMED
 • SMED a plánovanie výroby
 • Požiadavky na organizáciu
 • Vzťah medzi SMED a TPM
 • Meranie efektivity SMED
 • Neustále zlepšovanie SMED
 • Príklady implementácie SMED
 • Prípadová štúdia

Trvanie: 1 deň

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka