JLR-03

Diagram procesného toku, PFMEA a Kontrolný plán (advanced)

Školiaci modul pre pokročilých tvorcov/užívateľov Diagramu procesného toku (Flow Chart), procesnej FMEA a kontrolného plánu detailne vysvetľuje požiadavky Jaguar Land Rover, ktoré musí dodávateľ rešpektovať pri príprave týchto dokumentov a overiť ich splnenie pred nahratím do aplikácie eAPQP. Nejde pritom iba o izolovanú explikáciu týchto nástrojov kvality, ale taktiež o ich vzájomé prepojenie. Školenie bude oficializované počas kalendárneho roka 2020.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť logiku a význam diagramu procesného toku, procesnej FMEA a Kontrolného plánu
 • Plánovať prípravu týchto dokumentov pre nový nábeh projektu s Jaguar Land Rover
 • Byť si vedomý špecifických požiadaviek zákazníka na tieto nástroje a splniť ich ako počas projektu i pri predložení PPAP
 • Zlepšiť procesy v rámci organizácie
 • Revidovať aktuálne dokumenty s cieľom overiť, či spĺňajú požiadavky zákazníka a identifikovať možné zlepšenia

Cieľová skupina:

 • Kvalita projektu
 • Výroba
 • Procesní inžinieri
 • Systémová kvalita
 • R&D
 • Členovia projektového tímu

Obsah školenia:

 • Úvod do zaručenia kvality dodávateľov Jaguar Land Rover
 • Globálny prehľad dokumentácie projektu (APQP JLR)
 • Diagram procesného toku – špecifické požiadavky JLR
 • PFMEA
  • Plánovanie prípravy PFMEA
  • Identifikácia a riadenie možných chýb v procese
  • Požiadavky na štruktúru a obsah dokumentu
 • Kontrolný plán
  • Korelácia PFMEA – kontrolný plán
  • Špecifické požiadavky zákazníka na kontrolný plán
 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka