EXP-02

Implementácia SMED

Mnoho technológov prešlo školeniami SMED, avšak získané informácie nepriniesli firme očakávané výsledky. Implementácia nástroja SMED pod dozorom experta na danú problematiku prispôsobí všeobecne platný štandard podmienkam vo výrobe, resp. na špecifickej linke či stroji.
Zároveň kouč ABP Management vytvorí podmienky na to, aby do budúcnosti bol tím dodávateľa pri zlepšovaní nastaveného SMED autonómny. Po implementácii akčného plánu (cca. pol roka – rok) sa náš expert vráti do Vášho závodu na overenie pridanej hodnoty svojej misie (zmeny v počte porúch, OEE, kapacity, času na údržbu, atď.).

Vaše potreby sú:

  • Zaviesť/resp. zlepšiť proces výmeny nástrojov
  • Zvýšiť OEE a kapacitu linky/nástroja
  • Zlepšiť plánovanie výroby
  • Koučovať lokálny tím vo výrobe

Možnosti podpory:

  • Zavedenie metodológie SMED do praxe
  • Audit a zlepšenie aktuálneho procesu SMED spolu s Vašim
    tímom (pod vedením kouča ABP Management)
  • Vytvorenie potrebnej dokumentácie
  • Nastavenie procesu kontinuálneho zlepšovania SMED

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena: na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com