EXP-01

Vypracovanie systému projektového riadenia spoločnosti (WBS)

Štandardizácia v automobilovom priemysle sa prenáša do všetkých oblastí, projektové riadenie nevynímajúc. Veľké spoločnosti majú vyvinutý korporátny systém projektového riadenia s fázami či míľnikmi projektu a všetkými úlohami. Niektoré menšie spoločnosti naopak na projektoch improvizujú, resp. existujúci systém nepoužívajú pre jeho nejasnosť či nefunkčnosť.

Podpora ABP Management v oblasti štandardizácie zahŕňa najmä prípravu systému projektového riadenia pre firmu, resp. preškolenie vedúcich projektov a projektových manažérov na existujúci systém (možný podpis dohody o utajení (NDA)). Vďaka tomuto nástroju bude plánovanie úloh, zdrojov a nákladov efektívne a štandardizované.

Vaše potreby sú:

  • Používať vo firme jednotný postup projektového riadenia
  • Zaručiť, že Projektoví manažéri i členovia projektového tímu
    mu rozumejú a budú ho rešpektovať
  • Preškoliť zamestnancov na existujúci systém projektového riadenia
  • Zlepšiť existujúci systém podľa špecifík výrobného závodu

Možnosti podpory:

  • Vypracovanie robustného systému projektového riadenia
  • Zlepšenie existujúceho systému
  • Zaškolenie zamestnancov

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena: na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com