AUD-03

Audit subdodávateľov (úroveň kvality, návšteva po incidente kvality)

V dnešnej globálnej ekonomike je časovo i finančne náročné navštevovať dodávateľov, ktorí sú veľmi vzdialení od Vášho závodu. Ďalšie obmedzenia môžu byť chýbajúce zdroje či jazyková bariéra. V rámci strategickej spolupráce s Vašou organizáciou Vám ABP Management ponúka zdroje, ktoré budú u Vášho dodávateľa vykonávať požadované služby (ohodnotenie stupňa zaručenia kvality nového dodávateľa, audit produkt/proces/logistika, návšteva po významnej reklamácii kvality s cieľom uistiť sa o robustnej analýze a implementácii požadovaného akčného plánu, atď). Takéto partnerstvo môže byť významným úsporným opatrením pre Vašu organizáciu, pričom Vaši zamestnanci sa stále môžu sústreďovať na zverené procesy. Táto služba je zatiaľ poskytovaná v regióne Strednej Európy (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, atď.).

Vaše potreby sú:

  • Zlepšiť spoluprácu s Vašimi dodávateľmi
  • Ohodntiť stupeň zaručenia kvality Vašich (potenciálnych) subdodávateľov
  • Overiť analýzy a akčné plány priamo u dodávateľa po významnej reklamácii kvality/logistiky

Možnosti podpory:

  • Audit dodávateľa (diagnostický, kapacitný, …)
  • Návšteva dodávateľa po reklamácii

Trvanie: Podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena: Na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com