AUD-02

Príprava na audity logistiky

Časy, kedy sa zákazníci zaujímali najmä o kvalitu a samotnú výrobu sú dávno preč a optimalizácia procesov sa preniesla do všetkých oblastí podniku, logistiku nevynímajúc. Hlavným cieľom prípravy na audit logistiky nie je samotný audit, ale snaha o zlepšenie a nastavenie procesu neustáleho zlepšovania logistických procesov vo firme.
Naši experti nielen pripravia Váš závod na logistický audit, ale dajú taktiež odporúčania, ako mnohé procesy zlepšiť na základe svojich skúseností z automobilového priemyslu.

Vaše potreby sú:

  • Zlepšiť logistické procesy
  • Pripraviť závod na interný/zákaznícky logistický audit
  • Zaviesť/zlepšiť proces auditov logistiky s cieľom štandardizácie auditu
  • Úspešne prejsť auditom
  • Navrhnúť robustný akčný plán na zlepšenie aktuálneho stavu

Možnosti podpory:

  • Príprava na audit, ozrejmenie nejasných kritérií
  • Vytvorenie systému logistických auditov
  • Podpora počas auditu
  • Ozrejmenie nejasných kritérií auditu

Trvanie: Podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena: Na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com