ANALÝZA CHYBNÝCH DIELOV Z PREVÁDZKY VOZIDIEL

(FIELD CLAIMS)

13.80 €

1. vydanie 2010 (česká verzia)

Náklady na garančné reklamácie predstavujú celosvetovo náklady v miliardách EUR tak pre konštruktérov vozidiel ako i pre dodávateľov. Publikácia ponúka prehľad odporúčaných postupov pri riešení reklamácií „z poľa“, podporné procesy analýzy chýb na strane servisu, OEM i dodávateľa.

Počet strán: 58

ISBN: 978-80-02-02233-6

TOTAL PRICE OF THE ORDER WILL ALSO CONTAIN A POSTAL FEE. AFTER SUBMITTING THE FORM AN E-MAIL WILL BE SENT TO YOU WITH ADDITIONAL BILLING INFO.