Príprava na školenie

CSR-03 ZARUČENIE KVALITY NA PROJEKTOCH PSA GROUPE

Vážený pán, milá pani,

o krátky čas sa uskutoční školenie, na ktoré ste sa prihlásil/-a. Napriek štandardným školiacim materiálom si uvedomujeme, že každý zákazník má svoje špecifické očakávania od školenia. S cieľom získania čo najvyššej pridanej hodnoty zo vzdelávacej akcie pre Vašu spoločnosť si Vás dovoľujeme osloviť s požiadavkou zodpovedania nasledovných otázok. Vaša spolupráca nám pomôže orientovať sa počas školenia špecificky na potreby jeho účastníkov a tým maximalizovať prínos pre Vás.

Vyplnenie dotazníka zaberie maximálne 5 minút a jeho zodpovedanie je dobrovoľné.

OTÁZKA 1: Hlavné problémy, ktorým na projektoch PSA čelíme sú:
OTÁZKA 2: Ktoré štandardy projektu/zaručenia kvality zákazníka PSA Group Vám nie sú jasné/máte s nimi problémy?
OTÁZKA 3: aké témy Kvality/Projektového riadenia PSA by ste sa chceli v rámci školenia najviac zamerať?
OTÁZKA 4: Ako hodnotíte súčasný stav projektového riadenia vo Vašej spoločnosti (všeobecne)?
OTÁZKA 5: Aké sú Vaše hlavné očakávania od školenia:
OTÁZKA 6: Zákazník PSA v kontexte mojej práce v našej spoločnosti:

Tento dotazník je výlučne názorom účastníka školenia a v žiadnom prípade ho neberieme ako stanovisko Vašej spoločnosti. Aj keď anonymitu nemôžeme úplne vylúčiť, ABP Management zaručuje, že získané informácie budú slúžiť výlučne pre prípravu daného školiaceho modulu a jediný cieľ je splnenie Vašich očakávaní.

Vopred ďakujeme za zodpovedanie tohto dotazníka a Vaše spolupodieľanie sa na príprave školenia.

S úctivým pozdravom, Váš

abp.png