MNG-04

Negotiations Skills


Register for training via PDF

Negotiation is a skill that we have been developing since our childhood. Often it’s understood that if I win, the other party will loose. ABP Management training module on negotiation skills offers the participants an overview of the most relevant negotiation tools and technics and underlines the psychological facts of any negotiation. Respect of moral values and understanding of potential threats from the other sides are the key assumption not only to negotiate the desired agreement but also to develop further cooperation between negotiators.

Vaše potreby sú:

 • Dosiahnuť lepšie výsledky pri formálnom a neformálnom vyjednávaní
 • Pochopiť nástroje a metódy vyjednávania
 • Vybudovať dôveru vo svoje vyjednávacie zručnosti
 • Zlepšiť vyjednávanie vďaka zvládaniu svojich emócií a ovplyvňovaní iných
 • Vytvoriť pozitívne a proaktívne vzťahy medzi účastníkmi vyjednávania
 • Dosiahnuť  výsledok „win-win“

Cieľová skupina:

 • Obchodné oddelenie
 • Nákup
 • Zamestnanci prichádzajúci do situácií, kedy je potrebné vyjednávať

Obsah školenia:

 • Stratégia vyjednávania
 • Vyjednávanie – súťaž alebo spolupráca?
 • Pravidlo 3P – Príprava! Príprava! Príprava!
 • Identifikácia záujmov, priorít a cieľov zúčastnených strán
 • Identifikácia BATNA
 • Ako dávať ponuky?
 • Vyjednávaj, nemanipuluj! Nekalé vyjednávacie praktiky
 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka