MNG-03

Leadership that Gets Results


Register for training via PDF

“Managers should become leaders!” Probably there’s no manager who has not heard this saying. People are not always born as Leaders, the good news is that leadership techniques can be taught. ABP’s Management trainer having a long experience in leading teams on all organizational levels will share with you his knowledge and experience with leading and motivating people to reach common objectives.

Vaše potreby sú:

 • Stať sa lídrom, ktorého budú ľudia nasledovať
 • Ukázať ľuďom správny smer
 • Zmeniť systém riadenia z „Push“ na „Pull“
 • Mať proaktívnych a nezávislých ľudí vo svojom tíme
 • Aplikovať rôzne líderské štýly podľa situácie
 • Pomôcť ľuďom splniť ich úlohy, kedykoľvek to bude možné
 • Spojiť ľudí, resp. oddelenia
 • Vychovať nových lídrov

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov
 • HR
 • Vedúci oddelení

Obsah školenia:

 • Riaď seba – veď iných!
 • Psychologické aspekty líderstva
 • Motivácia, uchovanie a dôvera zamestnancov
 • Líder – mienkotvorný element?
 • Líderské štýly a princípy ich aplikácie
 • Líderstvo bez dôvery neexistuje. Ako vytvoriť dôveru?
 • Nástroje vodcovstva
 • Komunikácia lídra
 • Alternatívny prístup k líderstvu
 • Neustále zlepšovanie svojho štýlu lídra
 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni