MNG-02

Time Management


Register for training via PDF

When we ask managers and regular employees what do they miss the most, often the answer is – “time”. In some companies, when you work less than 10 hours per day it means that you do not have enough work and people are afraid to leave the office before 5 p.m. Time management might not be the right name for a training module as we cannot manage time, only our activities. We teach, coach and mentor people how to identify the priorities and organize their tasks to get the maximum from time spent at work and, last but not least, put into equilibrium private and professional life.

Vaše potreby sú:

 • Výrazne zvýšiť efektivitu Vašej práce
 • Venovať sa menej urgentným úlohám a vyhnúť sa úlohám, ktoré mali byť dokončené „včera“
 • Eliminovať časový stres
 • Identifikovať a upriamiť pozornosť na dôležité úlohy
 • Plánovať dlhodobé a krátkodobé úlohy
 • Správne aplikovať nástroje Time management-u

Cieľová skupina:

 • Všetci zamestnanci organizácie

Obsah školenia:

 • Úloha Time management-u v pracovnom živote
 • Riaď seba! Riaď pracovné prostredie! Riaď vzťahy!
 • Určenie priorít úloh a ich plánovanie
 • Delegovanie
 • „Multitasking“ – áno alebo nie?
 • „Stress Management“
 • Bariéry efektívneho Time management-u
 • Test: Aký je Váš Time management?
 • Následný workshop

Trvanie: 1 deň

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka