CSR-02

CSR-02 Transition ex-PSA towards STELLANTIS APQP/PPAP (option 3)


Register for training via PDF

Licensed training program for trainees who have already been trained on ex-PSA APQP/PPAP Requirements. As harmonized STELLANTIS APQP standards and PPAP rules are very close to ex-PSA standards, trainees who already have been trained on ex-PSA APQP/PPAP Requirements (CSR-02 STELLANTIS (EX-GROUPE PSA) APQP/PPAP Requirements) do not to take the whole course again, only this 1-day training program upgrade.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť míľniky a fázy projektu vozidla a nakupovaného dielu.
 • Získať prehľad o všetkých „deliverables“ APQP a pochopiť pravidlá predloženia a schválenia PPAP
 • Byť preškolený vysoko kvalifikovanými školiteľmi, ktorí   majú minimálne 15 rokov skúseností so STELLANTIS a realizovaných tisíce hodín školení na požiadavky tohto zákazníka (všetko licencované školenia)
 • Získať certifikát vyžadovaný STELLANTIS pre Projektového   manažéra a Inžiniera kvality projektu.

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Inžinieri kvality projektu

Obsah školenia:

 • Ciele školenia, program a pravidlá
 • Úvod do APQP STELLANTIS: SQA, QRS, APQP Grid, IT aplikácie
 • Plánovanie APQP: míľniky projektu vozidla STELLANTIS a dielu dodávateľa
 • Mriežka APQP – prehľad
 • Pravidlá hodnotenia dokumentov, zodpovednosti, proces eskalácie
 • Míľnik 1 a aktivity začaté vo fáze 1 APQP, vrátane Zoznamu hlavných charakteristík, PIS, CAT, Safety Plan a GEED
 • Míľnik 2 a aktivity na vykonanie vo fáze 2 APQP
 • Míľnik 3 a aktivity na vykonanie vo fáze 3 APQP
 • Míľnik 4 (PPAP) a aktivity na vykonanie vo fáze 4 APQP
 • Míľnik 5 a aktivity na vykonanie vo fáze 5 APQP
 • Riadenie modifikácií v sérii
 • Prehľad aplikácií: PLM a CQMS-AUROS
 • Záver školenia, test a vyhodnotenie

* Dôležité upozornenie: Nutnou podmienkou účasti na školení je absolvovanie všeobecného školenia APQP/PPAP (napr. školenie ABP Management CSR-07 General APQP/PPAP ), príp. skúsenosť so všeobecnými požiadavkami APQP.

Trvanie: 1 deň