ABP Management Vám prináša najširšiu ponuku špecifických školení pre automobilový priemysel so zameraním na kľúčové procesy výrobného podniku v tomto odvetví. Každý modul obsahuje množstvo prípadových štúdií, ktoré pomôžu účastníkom aplikovať získané vedomosti už počas samotného školenia.

Projektové riadenie

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKOV (ŠKOLENIA A PODPORA)

Zaručenie kvality

LICENCOVANÉ ŠKOLENIA ORGANIZOVANÉ ČSJ NA SLOVENSKU

LOGISTIKA

VÝVOJ A DIZAJN

VÝROBA 

MANAŽÉRSKE A MÄKKÉ ZRUČNOSTI

AUDIT, KOUČING & MENTORING

Expertná podpora