QUA-16

Dokumentácia podľa VDA 1 (dôraz na D/TLD požiadavky VW)

Školenie je vedené skúseným lektorom s dlhoročnou skúsenosťou zamestnanca VW Group (QS Kaufteile) a ako projektového vedúceho pre zabezpečenie kvality pre Tier-1 dodávateľa. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie normy VDA 1 a riadenia D/TLD znakov v organizácii.

Vaše potreby sú:

 • Poznať normu VDA 1
 • Získať prehľad požiadaviek na D/TLD audity podľa Formel Q
 • Pochopenie normy normy VDA 1- archivácia a dokumentácia hlavne kritických chrakteristík
 • Požiadavky na D/TLD audity
 • TLD normy – rozklad a vysvetlenie normy
 • Kde hľadať normy na výkresech VW group
 • Praktické vypísanie D/TLD auditu pre špecifický proces dodávateľa

Cieľová skupina:

 • Inžinieri kvality
 • Interní audítori
 • Manažéri kvality

Obsah školenia:

 • Norma VDA 1
 • Požiadavka VW Group na auditovanie kritických charakteristík zvlášť bezpečnostných znakov – Formel Q Spôsobilosť 8./2015
 • Kontrola zákazníckymi auditmi – TRL,VDA 6.3
 • Kde hľadať TLD normu na zákazníckom výkrese
 • Z čoho sa skladá TLD norma
 • Vysvetlenie katalógu otázok z D/TLD Auditu
 • Praktické cvičenie : vyplnenie SL D/TLD auditu z portálu VW Group

Trvanie: 2 dni školenie (+ možnosť 2 dni workshop)

Občerstvenie a obed pre sú zahrnuté v cene školenia.