QUA-15

Technická čistota podľa VDA 19.1/VDA 19.2

Požiadavky na čistotu vo výrobných procesoch neustále rastú a dodržiavanie predpísaných štandardov technickej čistoty je jedným z predpokladov zaručenia kvality produktu a spokojnosti zákazníka. Základom zaručenia čistoty je preventívna identifikácia potenciálnych zdrojov znečistenia v procesoch výroby či logistiky a neustála snaha o ich elimináciu. Školenie Technická čistota je vedené v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku a ponúka okrem teoretických poznatkov príklady z praxe a aj možnú aplikáciu získaných vedomostí na workshope školenia.

Vaše potreby sú:

 • Oboznámiť sa s požiadavkami noriem VDA 19.1/VDA 19.2
 • Preniesť požiadavky noriem do interného systému zaručenia kvality
 • Neustále zlepšovať kvalitu produktu a pracovného prostredia
 • Znižovať reklamácie
 • Splniť požiadavky zákazníka

Cieľová skupina:

 • Inžinieri kvality
 • Laboratória
 • Manažéri kvality
 • Procesní inžinieri
 • Logistika
 • Technológia
 • Výroba

Obsah školenia:

 • Rozsah použitia a platnosť noriem VDA 19.1 / 19.2
 • Špecifikácia čistoty
 • Výber skúšobnej metódy
 • Manipulácia s ohľadom na správnu technickú čistotu
 • Kvalifikačné skúmanie a hodnota slepého pokusu
 • Postup extrakcie, analytická filtrácia, postupy analýz
 • Plánovanie procesu vo Vzťahu k Technickej čistote
 • Koncepcia čistej výroby
 • Meranie vplyvov na čistotou
 • Okolité prostredie, Logistika, Personál, Montážne zariadenia
 • Potencionálna analýza čistoty
 • Dokumentácia
 • Workshop (2 dni)

Trvanie: 2 dni školenie (+ možnosť 2 dni workshop)

Občerstvenie a obed sú zahrnuté v cene školenia.