QUA-13

Štatistická kontrola procesu (SPC) & jej efektívna aplikácia

Štatistika je veľmi nápomocný nástroj. Ale len vtedy, ak sú jej nástroje správne používané. Náš školiteľ, absolvent matematicko-fyzikálnej fakulty s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v automobilovom priemysle, jednoducho a efektívne vysvetlí Vášmu tímu čo je to reálne SPC a ako ju má organizácia správne používať na zlepšenie procesu a kvality produktu. Školiteľ ponúkne účastníkom množstvo príkladov z praxe, pričom je možné aplikovať nástroje SPC priamo s dátami výrobného závodu.

Vaše potreby sú:

 • Správne implementovať SPC v závode
 • Neprikrášľovať procesnú spôsobilosť na získanie uvoľnenia od zákazníka, ale naozaj vyvinúť spôsobilý proces
 • Merať, analyzovať a vyhodnocovať procesné parametre
 • Udržať výrobu stabilnú a pod kontrolou
 • Určiť správne regulačné medze
 • Ilustrovať teoretické poznatky na príklade školiteľa alebo na vybranom vlastnom procese
 • Neustále používať SPC ako strategický nástroj na zlepšenie kvality

Cieľová skupina:

 • Interná a zákaznícka kvalita
 • Dodávateľská kvalita
 • Výroba
 • Merací technici
 • Manažéri, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku

Obsah školenia:

 • Prečo máme využívať štatistické nástroje v automobilovom priemysle?
 • Princípy SPC
 • Proces implementácie SPC
 • Používanie SPC a analýza dát
 • Regulačné diagramy a kalkulácie medze zásahu
 • Regulačné diagramy pre atributívne vyhodnocovanie
 • Špeciálne vplyvy na proces a regulačné karty
 • Spôsobilosť  – Cm/Cmk, Cp/Cpk, Pp/Ppk
 • Ako použiť výsledky štúdie spôsobilosti pre zlepšovanie procesov?
 • Príklady štúdie spôsobilosti u vybraných OEMs
 • Príklady softvéru na kalkuláciu SPC
 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.