QUA-11

Metódy a nástroje riešenia problémov

Aj pri najlepšom plánovaní zaručenia kvality sa stane, že proces vyrobí nezhodný produkt, ktorý v ideálnom prípade zistí kontrolou operátor alebo kvalitár, inokedy zákazník. Každá spoločnosť certifikovaná IATF musí mať auditom potvrdený proces riešenia reklamácií, ktorý aplikuje pri každom probléme. Školenie „Metódy a nástroje riešenia problémov“ vysvetľuje jeho účastníkom hlavné nástroje používané v automobilovom priemysle a na praktických príkladoch ilustruje nielen využitie, ale i možné úskalia použitia týchto metód.

Vaše potreby sú:

 • Efektívne riešiť vzniknuté problémy produktu/procesu
 • Poučiť sa z chýb tak, aby sa už neopakovali
 • Zlepšiť spôsob riešenia reklamácií vo firme
 • Uspokojiť požiadavky zákazníkov a IATF audítorov na proces riešenia reklamácií
 • Poznať hlavné nástroje riešenia problémov v automobilovom priemysle
 • Zlepšenie reklamačného procesu so subdodávateľmi
 • Neustále sa zlepšovať

Cieľová skupina:

 • Zákaznícka a interná Kvalita
 • Výroba
 • Technológovia
 • Kvalita nakupovaných dielov

Obsah školenia:

 • Základné pravidlá riešenia problémov
 • Riešenie reklamácií interného a externého zákazníka
 • Špecifické požiadavky OEMs na riešenie problémov a reklamácií
 • Nástroje riešenia problémov (workshop na každý nástroj)
  • Ishikawa
  • 5W2H
  • FTA
  • Pareto
  • A3
  • Korelačný diagram, …
 • 8D report (detailný popis)
 • Samoaudit 8D reportu
 • Lessons Learned
 • Nastavenie systému riešenia problémov v podniku

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.