QUA-10

A3 REPORT-riešenie/vizualizácia problémov (benchmark TOYOTA, STELLANTIS, …)

Dlhodobé a často sa opakujúce problémy kvality vedú na nižších stupňoch riadenia k akceptovaniu určitého množstva nepodarkov ako povinnej dani technológii, vlastnostiam materiálov, a pod. Školiaci modul Vám dá odporúčania, ako efektívne identifikovať skutočný zdroj problému a nastolí smer a konkrétne kroky k jeho odstráneniu. Zároveň poskytne účastníkom praktické pomôcky pre účinnú komunikáciu v rámci interných vzťahov, ako aj smerom k externým dodávateľom/zákazníkom. Školenie má za cieľ pomôcť Vám zlepšiť kvalitu dielov na výstupe, rozvíjať vzťahy s dodávateľom a odberateľmi a v neposlednom rade zvýšiť kultúru prezentovania výsledku uceleným formátom.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť princíp fungovania A3 reportov
 • Efektívne riešiť vzniknuté problémy produktu/procesu
 • Vizualizácia riešenia problémov- zvýšenie kultúry prezentovania výsledkov pomocou štandardizovaných nástrojov
 • Zefektívniť spôsob riešenia reklamácií vo firme
 • Aplikovať hlavné nástroje riešenia problémov v automobilovom priemysle
 • Zlepšenie reklamačného procesu s dodávateľmi/zákazníkmi
 • Neustále sa zlepšovať

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov
 • Projektová a sériová kvalita
 • Členovia tímov riešenia problémov

Obsah školenia:

 • Základné pravidlá riešenia problémov a ich vizualizácia pomocou metódy A3
 • Nástroje riešenia problémov pre aplikáciu metódy A3
 • Fázy riešenia problémov A3 a ich efektívna komunikácia
 • Spôsoby spracovania výsledkov/návrhov riešenia  problémov
 • Prezentačné techniky A3
 • Praktické príklady prezentácie výsledkov
 • Lessons Learned
 • Nastavenie systému riešenia reklamácií v podniku
 • Praktické workshopy, vytvorenie vlastného A3 reportu na okamžitú aplikáciu po školení, vrátane podporných procesov

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka