QUA-09

Reverzná FMEA

Preventívny nástroj kvality, ktorý umožňuje overiť aktuálny stav PFMEA, identifikovať akcie na zníženie miery rizika a identifikovať nové potenciálne poruchy. Školenie je vedené skúseným lektorom, ktorý v rámci svojej praxe viedol workshopy reverznej FMEA.
V rámci školenia si účastníci pripravia Kontrolný hárok na workshopy rFMEA, plán workshopov rFMEA ako i proces riadenia tohto nástroja v rámci interného systému riadenia kvality.
Školenie je možné organizovať iba v závode zákazníka, nakoľko súčasťou je i workshop vo výrobe, kde si účastníci vyskúšajú vedenie/účasť na workshopoch rFMEA.

Vaše potreby sú:

 • Aktualizovať PFMEA preventívnym spôsobom
 • Zaručiť aktuálnosť PFMEA podľa aktuálneho stavu
 • Identifikovať nápady na zníženie miery rizika existujúcich chýb
 • Identifikovať nové možné chyby a akcie na zníženie miery ich rizika
 • Nastaviť proces v rámci organizácie na riadenie rFMEA
 • Vyskúšať si v rámci školenia vedenie workshopu rFMEA
 • Splniť požiadavku svojho zákazníka (STELLANTIS, Renault, …)

Cieľová skupina:

 • Nákup
 • Kvalita
 • Logistika
 • Všetci účastníci workshopov rFMEA

Obsah školenia:

 • Predstavenie nástroja rFMEA v systéme riadenia kvality organizácie
 • Požiadavky OEMs na reverznú FMEA
 • Prehľad hodnotení miery rizika podľa VDA/AIAG 2019
 • Cvičenie – vytvorenie Kontrolného hárku rFMEA
 • Cvičenie – vytvorenie  procesu riadenia rFMEA
 • Workshop – rFMEA v praxi §Nastavenie systému rFMEA v organizácii – finálny návrh

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka