QUA-08

FMEA (podľa VDA/AIAG 2019)

FMEA ako nástroj eliminácie známych a potenciálnych chýb je aplikovaná takmer na všetkých úrovniach riadenia dodávateľského reťazca. Niekedy nie je hlavný problém neznalosť nástroja, ako „nastavenie mysle“ ľudí, aby tento nástroj nebrali ako požiadavku zákazníka či potrebu pre audit, ale skutočnú pomoc pre prevenciu vzniku chýb. Školenie QUA-08 FMEA (podľa AIAG/VDA) ozrejmuje účastníkom požiadavky spoločnej normy amerického a nemeckého zväzu automobilového priemyslu na tento nástroj.
Súčasťou školiacich materiálov je aj originál publikácia FMEA VDA/AIAG 2020 v českom jazyku (1 publikácia pre organizáciu). Disponibilné od októbra 2020.

Vaše potreby sú:

 • Preventívne eliminovať riziká produktu a procesu
 • Dať nástroju FMEA také miesto v procesoch, aké mu patrí
 • Pochopiť proces prípravy FMEA
 • Určovanie potenciálnych závad, ich príčin a dopadov
 • Využívať FMEA ako strategický nástroj na zlepšovanie kvality
 • Previazať FMEA s Kontrolným plánom a neustále ju zlepšovať
 • Poznať a správne aplikovať štandardy VDA AIAG 2017 na FMEA

Cieľová skupina:

 • Nákup
 • Kvalita
 • Logistika
 • Projektový tím

Obsah školenia:

 • FMEA ako súčasť systému zaručenia kvality, typy FMEA
 • Plánovanie prípravy FMEA na nový projekt, nový 7-krokový prístup
 • Štruktúra dokumentu FMEA (obsah)
 • Definícia možných chýb
 • Definícia indexov dopadu, výskytu a detekcie podľa spoločnej normy AIAG – VDA (2019)
 • Požiadavky OEMs na FMEA
 • Spojenie FMEA, Kontrolný plán a pracovné inštrukcie
 • Cvičenia

Trvanie:  2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka