QUA-04

Nástroje kvality pre interných audítorov v automobilovom priemysle

Účastníci školenia pochopia požiadavky noriem APQP / VDA 4.3 a PPAP / VDA 2 ako i hlavné nástroje zaručenia kvality v automobilovom priemysle. Tieto sú ozrejmené účastníkom školenia v takej forme, že im pomôžu klásť auditovaným zamestnancom/dodávateľom správne otázky, ľahšie odhaliť prípadné nezhody a pomôcť organizácii neustále sa zlepšovať.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť nástroje kvality potrebné k auditu
 • Uistiť sa počas auditu, že auditované procesy sú správne riadené
 • Pokladať správne otázky na uistenie sa o robustnosti procesov
 • Auditovať zaručenie kvality počas celého trvania projektu (dizajn, industrializácia, séria)
 • Hĺbkovo analyzovať kritické nástroje kvality a presvedčiť sa o ich funkčnosti
 • Overiť efektívnosť procesu neustáleho zlepšovania
 • Získať tipy a triky od skúsených audítorov

Cieľová skupina:

 • Interní audítori
 • Kvalita
 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

Obsah školenia:

 • Požiadavky na zaručenie kvality počas projektu
 • Nástroje na zlepšovanie produktu/procesu
  • FMEA pre interných audítorov
  • MSA pre interných audítorov
  • SPC pre interných audítorov
  • PPAP
  • a ďalšie
 • Riadenie reklamácií & riešenie problémov
  • Riešenie reklamácií zákazníkov pre interných audítorov
  • 8D pre interných audítorov
  • Nástroje riešenia problémov pre interných audítorov
 • Špecifické požiadavky OEMs a ich auditovanie
 • Audit procesu neustáleho zlepšovania
 • Tipy & triky audítora

Trvanie: 2 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.